คณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาติ (กนป.) เตรียมต่อยอดผลิตภัณฑ์ปาล์มน้ำมัน พัฒนาขีดความสามารถเกษตรกร

คณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาติ (กนป.)เตรียมผลักดันการต่อยอดสินค้าทางเกษตรจากปาล์มน้ำมันในชุมชน โดยการส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้เกษตรกร เพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันให้ทันต่อสถานการณ์โลกและเกิดประโยชน์สูงสุด

opabo

27 พ.ย. 2023

จ่อนำประกันรายได้ปาล์มปี4 เข้าครม.หลังผ่าน กนป.วันนี้

“จุรินทร์”เตรียมนำประกันรายได้ปาล์มปี 4 เข้า ครม.หลังผ่าน คณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาติ (กนป. )วันนี้ พร้อมดันช่วยส่งออกน้ำมันปาล์ม กก.ละ 2 บาท สู้อินโด-มาเลย์ หวังดึงราคาผลปาล์มขึ้นไปอีก

opabo

19 ต.ค. 2022