ก.เกษตรฯ ปลดล็อก การนำเข้าโคเนื้อ-กระบือจากประเทศเมียนมา ย้ำชัด ต้องมีการขึ้นทะเบียนอย่างชัดเจน ภายใต้มาตรการควบคุมที่เข้มงวด เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับทุกฝ่าย พร้อมเห็นชอบแนวทางการแก้ไขปัญหาโคเนื้อตกต่ำ

กระทรวงเกษตรฯ ปลดล็อก การนำเข้าโคเนื้อ-กระบือจากประเทศเมียนมา ย้ำชัด ต้องมีการขึ้นทะเบียนอย่างชัดเจน ภายใต้มาตรการควบคุมที่เข้มงวด เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับทุกฝ่าย พร้อมเห็นชอบแนวทางการแก้ไขปัญหาโคเนื้อตกต่ำ เพื่อแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้ออย่างยั่งยืน

opabo

17 พ.ค. 2024

opabo

18 เม.ย. 2024

รมช.ไชยา มอบกรรมสิทธิ์ โค-กระบือ ให้เกษตรกรยืมเลี้ยง หนุนเกษตรกรเลี้ยงปศุสัตว์เป็นอาชีพหลัก สร้างรายได้อย่างยั่งยืน

รมช.ไชยา มอบกรรมสิทธิ์ โค-กระบือ ให้เกษตรกรยืมเลี้ยง หนุนเกษตรกรเลี้ยงปศุสัตว์เป็นอาชีพหลัก

opabo

1 เม.ย. 2024

opabo

28 มี.ค. 2024

opabo

17 มี.ค. 2024

ผู้ช่วยเลขาฯรัฐมนตรีเกษตร “คุณากร”ลงพื้นที่สุรินทร์ มอบโค-กระบือ แก่เกษตรกร 108 ราย พร้อมรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

ผู้ช่วยเลขาฯรัฐมนตรีเกษตร “คุณากร”ลงพื้นที่สุรินทร์ มอบโค-กระบือ แก่เกษตรกร 108 ราย พร้อมรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนและสัตว์เลี้ยง

opabo

14 มี.ค. 2024

กรมปศุสัตว์เตือน การระบาดของโรคลัมปี สกิน ในโค กระบือ แนะนำเกษตรกรดูแลและหมั่นสังเกตอาการสัตว์อย่างสม่ำเสมอ

กรมปศุสัตว์ เตือนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ โดยเฉพาะโค กระบือ เฝ้าระวังการเกิดการระบาดของโรคลัมปี สกิน เนื่องจากโรคดังกล่าวสามารถติดต่อได้ง่าย

opabo

21 ม.ค. 2024

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศกรมปศุสัตว์ชะลอการนำเข้าหรือนำผ่านราชอาณาจักรซึ่งโค กระบือ หรือซากโค ซากกระบือจากสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาพ.ศ. ๒๕๖๖ เนื่องจากยังไม่มีรายงานการปลอดโรคปากและเท้าเปื่อยจากองค์การสุขภาพสัตว์โลก ในพื้นที่เมียนมา

ราชกิจจานุเบกษา หน้า ๕๗ เล่ม ๑๔๐ ตอนพิเศษ ๒๙๗ ง ลงประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่องชะลอการนำเข้าหรือนำผ่านราชอาณาจักรซึ่งโค กระบือ หรือซากโค ซากกระบือจากสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา เนื่องจากยังไม่มีรายงานการปลอดโรคปากและเท้าเปื่อยจากองค์การสุขภาพสัตว์โลก ในพื้นที่เมียนมา

opabo

25 พ.ย. 2023

รมช. ไชยา เล็งแม่สอดเป็นตลาดส่งออกสินค้าปศุสัตว์ เร่งยกระดับมาตรฐานสินค้า พร้อมตรวจจุดลักลอบนำเข้าโค กระบือ ตามเขตชายแดน

รมช. เกษตรฯไชยา เล็งเห็นแม่สอดเป็นตลาดส่งออกสินค้าปศุสัตว์ เร่งยกระดับมาตรฐานสินค้า พร้อมตรวจจุดลักลอบนำเข้าโค กระบือ ตามเขตชายแดน

opabo

3 พ.ย. 2023

กรมปศุสัตว์ ประกาศชะลอการนำเข้าหรือนำผ่านราชอาณาจักร โค กระบือ แพะ แกะหรือซากจากเมียนมาร์ ระยะเวลา 90 วัน มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 28 ส.ค. 2566 และสิ้นสุดการบังคับใช้ 25 พ.ย. 2566

กรมปศุสัตว์ได้ออกประกาศชะลอการนำเข้าหรือนำผ่านราชอาณาจักร โค กระบือ แพะ แกะ หรือซากโค ซากกระบือ ซากแพะ ซากแกะ จากสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ระยะเวลา 90 วัน มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม 2566 และจะสิ้นสุดการบังคับใช้ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2566

opabo

26 ส.ค. 2023

ประภัตร ปล่อยคาราวานโคเนื้อไทยไปยังเวียดนามครั้งแรก หลังเวียดนามส่งหนังสือแจ้งข้อกำหนดและระเบียบการส่งออกโค – กระบือ และอนุมัติให้ฟาร์มโค – กระบือ ของไทย14 ฟาร์ม สามารถส่งออกโคเนื้อไปยังเวียดนามได้ถึง 7,000 ตัว

รมช.เกษตรฯประภัตร โพธสุธน ปล่อยคาราวานโคเนื้อไทยไปยังเวียดนามครั้งแรก หลังเวียดนามส่งหนังสือแจ้งข้อกำหนดและระเบียบการส่งออกโค – กระบือ และอนุมัติให้ฟาร์มโค – กระบือ ของไทย14 ฟาร์ม สามารถส่งออกโคเนื้อไปยังเวียดนามได้ถึง 7,000 ตัว มีผลตั้งแต่วันที่ 23 มิถุนายน – 28 กันยายน 2566

opabo

8 ก.ค. 2023
1 2 3