กรมชลฯ กางแผนบริหารจัดการน้ำฤดูฝน 2567 เน้นเก็บกักน้ำสำรองฝนทิ้งช่วง

กรมชลฯ กางแผนบริหารจัดการน้ำฤดูฝน 2567 เน้นเก็บกักน้ำสำรองฝนทิ้งช่วง กำชับให้โครงการชลประทานทั่วประเทศ เฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด พร้อมกับบริหารจัดการน้ำในอ่างเก็บน้ำต่างๆ ให้สามารถรองรับปริมาณน้ำฝนที่จะตกลงมา การระบายน้ำที่เหมาะสมกับสถานการณ์ รวมไปถึงหมั่นตรวจสอบอาคารชลประทาน ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา

opabo

3 พ.ค. 2024

สมาคมผู้ค้ายางญี่ปุ่นจ่อซื้อยางไทย ปลื้ม การจัดการข้อมูลตรวจสอบย้อนกลับแหล่งกำเนิดยาง

สมาคมผู้ค้ายางญี่ปุ่น จ่อซื้อยางไทย ปลื้ม การจัดการข้อมูลตรวจสอบย้อนกลับแหล่งกำเนิดยาง จากการที่ กยท.ได้จัดทำระบบข้อมูลทะเบียนของสมาชิกที่เข้ามาซื้อขายยางผ่านตลาดกลาง กยท. ได้แก่ รหัสประจำตัวผู้ซื้อและผู้ขาย ประเภท น้ำหนัก และราคายางทุกคำสั่งซื้อ เพื่อสามารถตรวจสอบย้อนไปถึงแหล่งที่มาของยางได้

opabo

2 ก.ย. 2023

รองปลัดเกษตรฯ ติดตามการบริหารจัดการโรคใบด่างมันสำปะหลัง มุ่งเน้นการใช้พันธุ์มันสำปะหลังสะอาดทนทานโรค

รองปลัดเกษตรฯ ติดตามการบริหารจัดการโรคใบด่างมันสำปะหลัง รับทราบสถานการณ์การระบาดของโรค มุ่งเน้นการใช้พันธุ์มันสำปะหลังสะอาดทนทานโรค

opabo

8 ส.ค. 2023

กรมประมงแจง การจัดการทรัพยากรประมงทะเล ยึด 3 หลัก กฎหมาย-วิชาการ-สังคม พร้อมหารือประมงพื้นบ้าน- พาณิชย์ หาทางออกร่วมกัน 30 พ.ย.นี้

กรมประมงชี้แจง การบริหารจัดการทรัพยากรประมงทะเล ยึดหลักการมีส่วนร่วมของชาวประมง และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน และตระหนักถึงการใช้ทรัพยากรสัตว์น้ำอย่างยั่งยืนตามหลักสากล รวมทั้งยึด3 หลัก “กฎหมาย วิชาการ และสังคม” ..30 พ.ย.นี้ พร้อมหารือประมงพื้นบ้าน – พาณิชย์ เพื่อหาทางออกร่วมกัน

opabo

28 พ.ย. 2022

รู้จัก..”พืชผัก”เหมาะปลูกในช่วงฤดูฝนและการจัดการ

รู้จัก..”พืชผัก” ที่เหมาะสำหรับปลูกในช่วงฤดูฝนและสิ่งที่มักจะเป็นปัญหาและต้องจัดการในช่วงฤดูฝนสำหรับการปลูกพืชผัก

opabo

31 ก.ค. 2022