“ปิยบุตร” ชื่นชม”ธรรมนัส” จะกลายเป็นรัฐมนตรี มีผลงานชัดเจนเป็นรูปธรรม ขณะที่การตกเป็นเป้าถูกโจมตีน้อยลง เอื้อต่อการทำงาน

“ปิยบุตร” ชื่นชม”ธรรมนัส” จะกลายเป็นรัฐมนตรี มีผลงานชัดเจนเป็นรูปธรรม มีวิธีทำงานแบบ “ได้ใจ” นักการเมืองจากทุกพรรค ขณะที่การตกเป็นเป้าถูกโจมตีน้อยลง เอื้อต่อการทำงาน

opabo

6 ต.ค. 2023

เฉลิมชัย ฝากความหวังผู้เข้าอบรม “ผู้นำในวันพรุ่งนี้ (Leaders for Tomorrow)” จะนำพาเกษตรกรให้พัฒนาไปข้างหน้า พร้อมฝากหลักสำคัญในการทำงาน ต้องแยกแยะให้ออกระหว่างผู้นำและเจ้านาย

รัฐมนตรีเกษตรฯ เฉลิมชัย ศรีอ่อน ฝากหลักสำคัญในการทำงาน ต้องแยกแยะให้ออกระหว่างผู้นำและเจ้านาย ในการเป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้นำในวันพรุ่งนี้ ที่จัดขึ้นให้แก่ข้าราชการประเภทอำนวยการสูงในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ

opabo

21 ส.ค. 2023