นายกฯ ลุยอีสาน 2 จว. แก้แล้ง-ท่วม ติดตามการบริหารจัดการน้ำในลำน้ำชีตอนกลาง

นายกรัฐมนตรี เศรษฐา ทวีสิน ลุยอีสาน 2 จว. ร้อยเอ็ดและกาฬสินธุ์ แก้แล้ง-ท่วม ติดตามการบริหารจัดการน้ำในลำน้ำชีตอนกลาง

opabo

3 มี.ค. 2024

opabo

25 ก.พ. 2024

รมว.เกษตรฯ ‘ธรรมนัส’ เดินหน้าพัฒนากว๊านพะเยาและหนองเล็งทราย เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำสนับสนุนน้ำเพื่อการเกษตร และรองรับนักท่องเที่ยวที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคต

รัฐมนตรีเกษตรฯ ‘ธรรมนัส’ เดินหน้าพัฒนากว๊านพะเยาและหนองเล็งทราย เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำสนับสนุนน้ำเพื่อการเกษตร

opabo

11 ก.พ. 2024

นายกฯ “เศรษฐา” เยือนระยอง ติดตามการบริหารจัดการน้ำอ่างฯหนองปลาไหล รองรับพื้นที่ EEC

นายกฯ “เศรษฐา” เยือนระยอง ติดตามการบริหารจัดการน้ำอ่างฯหนองปลาไหล รองรับพื้นที่ EEC ด้านกรมชลประทานยืนยันมีน้ำเพียงพอแน่นอน

opabo

4 พ.ย. 2023

ปลัดเกษตรฯ ขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างความสามารถในการรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในลุ่มน้ำของไทยด้วยการบริหารจัดการน้ำที่มีประสิทธิภาพและการเกษตรแบบยั่งยืน ร่วมกับ UNDP

ปลัดเกษตรฯ ขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างความสามารถในการรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในลุ่มน้ำของประเทศไทยด้วยการบริหารจัดการน้ำที่มีประสิทธิภาพและการเกษตรแบบยั่งยืน ร่วมกับ UNDP

opabo

27 ต.ค. 2023

กรมชลฯ เร่งพัฒนา “RID SWAMP” สู่ความเป็นอัจฉริยะในการบริหารจัดการน้ำ

กรมชลฯ เร่งพัฒนา “RID SWAMP” สู่ความเป็นอัจฉริยะในการบริหารจัดการน้ำ เป็นการปรับปรุงและจัดทำระบบฐานข้อมูลกลาง GIS ด้านการบริหารจัดการน้ำโดยรวบรวมข้อมูลให้อยู่ในระบบเดียวกัน สะดวกในการสืบค้น สามารถสั่งการวิเคราะห์และประมวลผลได้จากส่วนกลาง เพื่อให้ได้ผลการคาดการณ์สถานการณ์น้ำล่วงหน้า

opabo

22 ต.ค. 2023

รมว.เกษตรฯ ธรรมนัส เยือนระโนด ติดตามการบริหารจัดการน้ำ คาบสมุทรสทิงพระ จ.สงขลา

รมว.เกษตรฯ ธรรมนัส เยือนระโนด ติดตามการบริหารจัดการน้ำ คาบสมุทรสทิงพระ จ.สงขลา โดยพื้นที่คาบสมุทรสทิงพระ มีพื้นที่ครอบคลุม 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา ได้แก่ ระโนด กระแสสินธุ์ สทิงพระ และสิงหนคร และบางส่วนของอำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

opabo

15 ต.ค. 2023

วราวุธ-กรมชลฯ ลงพื้นที่ติดตามการบริหารจัดการน้ำพื้นที่สุพรรณบุรี

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ติดตามการบริหารจัดการน้ำพื้นที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดอนเจดีย์บริเวณคลองส่งน้ำ 19 ซ้าย มะขามเฒ่า-อู่ทอง และประตูระบายน้ำคลอง ร.6 พร้อมรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรทุ่งหนองเวียงเข็น ต.ศาลาขาว จ.สุพรรณบุรี โดยมีรองอธิบดีกรมชลประทานและคณะร่วมลงพื้นที่ด้วย

opabo

6 ส.ค. 2023

กรมชลฯเปิดตัวเรดาร์ Solid – State Polarimetric X-Band ต้นแบบการบริหารจัดการน้ำด้วยเทคโนโลยีจากประเทศญี่ปุ่น

กรมชลประทาน จับมือกระทรวงกิจการภายในและการสื่อสาร แห่งประเทศญี่ปุ่น (MIC) ดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการน้ำของเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ด้วยระบบเรดาร์ Solid – State Polarimetric X-band ความละเอียดสูง จัดเก็บข้อมูลฝน ประเมินปริมาณน้ำ เพื่อการบริหารจัดการน้ำที่แม่นยำ ป้องกันภัยพิบัติอันเกิดจากน้ำ เสริมสร้างศักยภาพการบริหารจัดการน้ำในอนาคต

opabo

18 มิ.ย. 2023

รองอธิบดีกรมชลฯ ชูแผนพัฒนาลุ่มน้ำน้อย ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำ บรรเทาอุทกภัยและปัญหาการขาดแคลนน้ำในพื้นที่ชลประทานรวมกว่า 1 ล้านไร่ ให้มีน้ำใช้ได้ตลอดทั้งปี

รองอธิบดีกรมชลฯ ชูแผนพัฒนาลุ่มน้ำน้อย ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำ แก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำในพื้นที่ชลประทานรวมกว่า 1 ล้านไร่ ให้มีน้ำใช้ได้ตลอดทั้งปี

opabo

20 พ.ค. 2023

กรมชลฯลุยโครงการสร้างภูมิคุ้มกันต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ด้วยการบริหารจัดการน้ำที่มีประสิทธิภาพและเกษตรแบบยั่งยืน

กรมชลประทานเดินหน้าโครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในประเทศไทย ด้วยการบริหารจัดการน้ำที่มีประสิทธิภาพและเกษตรแบบยั่งยืน

opabo

10 พ.ค. 2023

กรมชลฯใช้เรดาร์ตรวจอากาศ (weather radar)ในการประเมินปริมาณน้ำฝน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำลุ่มน้ำป่าสัก

เจ๋ง กรมชลประทานใช้เรดาร์ตรวจอากาศ (weather radar)ในการประเมินปริมาณน้ำฝน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำลุ่มน้ำป่าสัก

opabo

14 ก.พ. 2023
1 2