รัฐบาลเดินหน้าพัฒนา “การเกษตรพื้นที่ EEC” ตั้งเป้ารายได้เกษตรกรในพื้นที่โตร้อยละ 6.5 ต่อปี

รัฐบาลเดินหน้าพัฒนา”การเกษตรพื้นที่EEC “ตั้งเป้ารายได้เกษตรกรในพื้นที่ โตร้อยละ 6.5 ต่อปี เป้าหมายยกระดับภาคการเกษตรโดยใช้เทคโนโลยีให้ผลการผลิตสูงขึ้น เข้าถึงตลาดสินค้ามูลค่าสูง ยกระดับรายได้เกษตรกรให้เทียบเท่าภาคอุตสาหกรรม

opabo

18 ส.ค. 2022