ก.เกษตรฯ ปลดล็อก การนำเข้าโคเนื้อ-กระบือจากประเทศเมียนมา ย้ำชัด ต้องมีการขึ้นทะเบียนอย่างชัดเจน ภายใต้มาตรการควบคุมที่เข้มงวด เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับทุกฝ่าย พร้อมเห็นชอบแนวทางการแก้ไขปัญหาโคเนื้อตกต่ำ

กระทรวงเกษตรฯ ปลดล็อก การนำเข้าโคเนื้อ-กระบือจากประเทศเมียนมา ย้ำชัด ต้องมีการขึ้นทะเบียนอย่างชัดเจน ภายใต้มาตรการควบคุมที่เข้มงวด เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับทุกฝ่าย พร้อมเห็นชอบแนวทางการแก้ไขปัญหาโคเนื้อตกต่ำ เพื่อแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้ออย่างยั่งยืน

opabo

17 พ.ค. 2024

ก.เกษตรฯ ประชุมคณะกรรมการร่วมด้านการเกษตร ระหว่างไทยกับบรูไนดารุสซาลาม ครั้งที่ 1

ก.เกษตรฯ ประชุมคณะกรรมการร่วมด้านการเกษตร ระหว่างไทยกับบรูไนดารุสซาลาม ครั้งที่ 1 สำหรับการประชุมดังกล่าว ทั้งสองฝ่ายได้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลในประเด็นต่าง ๆ ได้แก่ โครงสร้าง กระบวนการ รวมถึงกฎระเบียบความปลอดภัยด้านอาหารสำหรับสินค้าเกษตร (Food Safety Regulation for Agricultural Goods) โดยเฉพาะมาตรฐานด้านความปลอดภัยของอาหารที่มีความแตกต่างกันในแต่ละประเทศ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคและส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารทั้งในประเทศและระดับภูมิภาคอย่างยั่งยืน

opabo

15 พ.ค. 2024

opabo

15 พ.ค. 2024

รมว.ธรรมนัส นำทัพ ก.เกษตรฯ ลงพื้นที่ จ.สมุทรสงคราม ประกาศการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดปลาหมอคางดำเป็นวาระแห่งชาติ

ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย นายอรรถกร ศิริลัทธยากร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ติดตามแนวทางแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำ และปัญหาภาคการประมง  โดยมี นายประยูร อินสกุล ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และผู้บริหารในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วม ณ วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา จ.สมุทรสงคราม พร้อมประกาศการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดปลาหมอคางดำเป็นวาระแห่งชาติ

opabo

7 พ.ค. 2024

ก.เกษตรฯ กระชับความสัมพันธ์ IFAD พร้อมหารือการจัดตั้งสำนักงานภูมิภาคในไทย

ก.เกษตรฯ กระชับความสัมพันธ์ IFAD พร้อมหารือการจัดตั้งสำนักงานภูมิภาคในไทย พร้อมเร่งหารือจัดทำแผนงานความร่วมมือระยะ 3 ปี ร่วมกันเพื่อให้การจัดตั้งสำนักงานภูมิภาคนี้เกิดประโยชน์ที่เป็นรูปธรรมทั้งต่อภูมิภาคด้วย

opabo

4 พ.ค. 2024

ก.เกษตรฯ หารือร่วมกับ FAO เตรียมความพร้อมจัดงานเฉลิมฉลองวันดินโลก ประจำปี 2567

ก.เกษตรฯ หารือร่วมกับ FAO เตรียมความพร้อมจัดงานเฉลิมฉลองวันดินโลก ประจำปี 2567 และกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง ณ ศูนย์วิจัยการอนุรักษ์ดินและน้ำ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ระหว่างวันที่ 5 – 11 ธันวาคม 2567 ในส่วนของการประชุม ILSWF ระหว่างวันที่ 9-11 ธันวาคม 2567 จะจัดขึ้นที่กรุงเทพมหานคร โดยขอให้ทั้งสองฝ่ายมีการดำเนินงานร่วมกันอย่างใกล้ชิด ต่อไป

opabo

2 พ.ค. 2024

ก.เกษตรฯ จัดพิธีบวงสรวงบูรพกษัตริย์ องค์พระพิรุณทรงนาค และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวงฯเพื่อความเป็นสิริมงคลก่อนงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ประจำปี 2567

ก.เกษตรฯ จัดพิธีบวงสรวงบูรพกษัตริย์ องค์พระพิรุณทรงนาค และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวงฯเพื่อความเป็นสิริมงคล แก่ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นพิธีกรรมก่อนการเริ่มงานวันพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ

opabo

30 เม.ย. 2024

ก.เกษตรฯ แสดงความมุ่งมั่นขับเคลื่อนระบบเกษตรและอาหารที่ยั่งยืนในเวทีสหประชาชาติ ประจำภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก

ก.เกษตรฯ แสดงความมุ่งมั่นขับเคลื่อนระบบเกษตรและอาหารที่ยั่งยืนในเวทีสหประชาชาติ ประจำภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก นับว่าเป็นความท้าทายในการเดินทางร่วมกันของเครือข่าย เพื่อสานพลังการขับเคลื่อนและทลายกำแพงกั้นระหว่างกันของ ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม

opabo

29 เม.ย. 2024

opabo

25 เม.ย. 2024

opabo

23 เม.ย. 2024

opabo

9 เม.ย. 2024

ก.เกษตรฯ ส่งเสริมแปลงใหญ่กล้วยหอมทองปทุมธานี มุ่งขับเคลื่อนด้วย BCG Model พร้อมยกระดับสู่การเป็นสินค้าเกษตรมูลค่าสูง

ก.เกษตรฯ ส่งเสริมแปลงใหญ่กล้วยหอมทองปทุมธานี ยกระดับสู่การเป็นสินค้าเกษตรมูลค่าสูง

opabo

30 มี.ค. 2024
1 2 8