สศท.2 ติดตามสถานการณ์การผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 6 จังหวัดภาคเหนือ ปีนี้ ผลผลิตรวม 1.2 ล้านตัน   

สศท.2 ติดตามสถานการณ์การผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 6 จังหวัดภาคเหนือ พิษณุโลก สุโขทัย ตาก อุตรดิตถ์ แพร่ และน่าน ปีนี้ ผลผลิตรวม 1.2 ล้านตัน   

opabo

23 ก.พ. 2024

กรมส่งเสริมการเกษตร เดินหน้า “โครงการพะเยาโมเดล” สู่การพัฒนาศักยภาพสินค้าเกษตร นำร่องสร้างมูลค่าเพิ่ม 6 ชนิด ลิ้นจี่ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ถั่วเขียว สมุนไพร มันสำปะหลัง และกาแฟ

กรมส่งเสริมการเกษตร เดินหน้า “โครงการพะเยาโมเดล” นำร่องสร้างมูลค่าเพิ่ม 6 ชนิด ลิ้นจี่ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ถั่วเขียว สมุนไพร มันสำปะหลัง และกาแฟ

opabo

31 ธ.ค. 2023

ครม.มติเห็นชอบกำหนดนโยบายและมาตรการนำเข้าวัตถุดิบอาหารสัตว์ (ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ กากถั่วเหลือง และปลาป่น) ปี 67 ระยะเวลา 1 ปี ตามมติคณะกรรมการนโยบายอาหาร เพื่อบริหารวัตถุดิบให้มีเพียงพอกับความต้องการใช้ในประเทศ

ที่ประชุม ครม. (26 ธันวาคม 2566) มีมติเห็นชอบการกำหนดนโยบายและมาตรการนำเข้าวัตถุดิบอาหารสัตว์ (ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ กากถั่วเหลือง และปลาป่น) ระยะเวลา 1 ปี โดยกำหนดนโยบายและมาตรการนำเข้าวัตถุดิบอาหารสัตว์ (ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ กากถั่วเหลือง และปลาป่น) ปี 2567 ทุกกรอบการค้าและจากประเทศนอกความตกลงตามมติคณะกรรมการนโยบายอาหาร เพื่อบริหารวัตถุดิบให้มีปริมาณเพียงพอกับความต้องการใช้ในประเทศ พร้อมกำหนดมาตรการดูแลคุ้มครองเกษตรกรและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในระบบอุตสาหกรรมให้ได้รับความเป็นธรรม

opabo

26 ธ.ค. 2023

กสก.จัดกิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ช่วยเกษตรกรลดต้นทุน เพิ่มผลิตต่อไร่ได้มาตรฐาน ตรงตามความต้องการของตลาด

กรมส่งเสริมการเกษตรจัดกิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ช่วยเกษตรกรลดต้นทุน

opabo

15 ธ.ค. 2023

“ภูมิธรรม” ช่วยชาวไร่ข้าวโพด ดึงโรงงานรับซื้อกิโลละ 10 บาทขึ้นไป ที่ความชื้น 14.5%

“ภูมิธรรม” หารือสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย ผู้ประกอบการอาหารสัตว์ เคาะมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพด ขอโรงงานรับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ราคากิโลกรัมละ 10 บาทขึ้นไป ที่ความชื้น 14.5%

opabo

18 พ.ย. 2023

opabo

12 พ.ย. 2023

ครม.ไฟเขียว 2 โครงการรักษาเสถียรภาพราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ปี 66/67 วงเงินกว่า 65 ล้านบาท

ครม.ไฟเขียว 2 โครงการรักษาเสถียรภาพราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ปี 66/67 วงเงินกว่า 65 ล้านบาท เพื่อช่วยเหลือสภาพคล่องของสถาบันเกษตรกรและผู้ประกอบการรับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จากเกษตกร โดยไม่เร่งระบายผลผลิต รวมถึงเพื่อรักษาเสถียรภาพราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในช่วงผลผลิตออกสู่ตลาดมาก ซึ่งจะส่งผลให้ราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่เกษตรกรขายได้อยู่ในระดับที่เหมาะสม

opabo

7 พ.ย. 2023

พาณิชย์ เตรียมชูมาตรการรักษาเสถียรภาพราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 2566/67 พร้อมเสนอ ครม. พิจารณา

ภูมิธรรม เป็นประธานประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ (นบขพ.) ไฟเขียว 2 มาตรการ ชดเชยดอกเบี้ยเก็บสต๊อกข้าวโพดให้ผู้รวบรวม 4% และสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวโพดโดยสถาบันเกษตรกร ให้รับภาระดอกเบี้ยแค่ 1% ที่เหลือรัฐชดเชยให้เพื่อดูแลและรักษาเสถียรภาพราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ปี 66/67 ที่จะออกสู่ตลาดมากตั้งแต่ พ.ย.นี้

opabo

26 ต.ค. 2023

สศท.2 เผยสถานการณ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 6 จว. ภาคเหนือ ปีนี้ ผลผลิตรวม 1.3 ล้านตัน

สถานการณ์การผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของทั้ง 6 จังหวัดในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ได้แก่ พิษณุโลก สุโขทัย ตาก อุตรดิตถ์ แพร่ และน่าน พบว่า มีเนื้อที่ปลูกรวม 1,925,298 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 41.68 ของเนื้อที่ปลูกภาคเหนือลดลงจาก 1,939,011 ไร่ ของปีที่ผ่านมา (ลดลง 13,713 ไร่ หรือ ร้อยละ 0.71) เนื่องจากปริมาณน้ำไม่เพียงพอต่อการเพาะปลูก ประสบภาวะฝนทิ้งช่วง และต้นทุนการผลิตยังคงมีราคาสูงจากราคาปุ๋ย เมล็ดพันธุ์ และยากำจัดศัตรูพืช เกษตรกรบางรายปรับเปลี่ยนไปปลูกมันสำปะหลังโรงงานที่ใช้ปุ๋ยและการดูแลน้อยกว่า ผลผลิตรวม 1,313,305 ตัน ลดลงจาก 1,342,674 ตัน ของปีที่ผ่านมา

opabo

3 ก.ย. 2023

จ.กาญจนบุรี แหล่งผลิตใหญ่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ภาคตะวันตก ปีนี้ คาดผลผลิต 5.7 หมื่นตัน ออกตลาด ต.ค. นี้

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เป็นหนึ่งในพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ เนื่องจากตลาดมีความต้องการต่อเนื่อง โดยเฉพาะอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ ซึ่งภาครัฐเองได้ให้การส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เพื่อเป็นพืชทางเลือกเสริมรายได้ให้เกษตรกร…สศท.10 ลงพื้นที่ จ.กาญจนบุรี แหล่งผลิตใหญ่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ภาคตะวันตก ปีนี้ คาดผลผลิต 5.7 หมื่นตัน ออกตลาด ต.ค. นี้

opabo

30 ส.ค. 2023

“ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์” ปลูกให้ได้น้ำหนักดี ต้องรู้เทคนิค

การปลูก “ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์” ให้ได้ผลผลิตเต็มไร่ และคุณภาพดี เกษตรกรต้องมีความรู้ เรื่องการเพาะปลูกอย่างถูกวิธี ทั้งการจัดการดิน ปุ๋ยและน้ำ รวมทั้งการเก็บเกี่ยว หากเกษตรกรวางแผนการปลูกและบริหารจัดการแปลงอย่างเหมาะสม การปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ให้มีผลผลิตมากกว่า 1 ตันต่อไร่ ก็ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป

opabo

24 ก.ค. 2023

ประกันรายได้สินค้าเกษตรใกล้จบ ต่อไปโครงการอะไรก็ได้ ขอให้ใช้งบคุ้ม ไร้ทุจริต

นับจากตอนนี้ เหลือเวลาอีก “ไม่นาน” ที่โครงการประกันรายได้สินค้าเกษตรต่างๆ จะทยอยจบลง …ต่อไป จะมี “โครงการ” อะไรมาดูแลเกษตรกร ก็ต้อง “มาลุ้น” ไปพร้อม ๆ กัน จะเป็นอะไรก็ได้ ขอแค่ “อย่าทำ อย่าใช้” โครงการที่ “เปิดช่อง” ให้มีการทุจริตเลย ประเทศ “เสียหาย” มามากพอแล้ว

opabo

5 มิ.ย. 2023
1 2 4

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    เปิดใช้งานตลอด

    ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

    คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้
    รายละเอียดคุกกี้

บันทึกการตั้งค่า