พาณิชย์เคาะต่ออายุ 1 ปี สินค้า 51 รายการ ขนข้าวโพดต้องแจ้งเพิ่มอีก 3 จังหวัด

“จุรินทร์” ประชุม กกร.ต่ออายุสินค้าและบริการควบคุม 51 รายการออกไปอีก 1 ปี เผยราคา ATK ทั่วประเทศลดลง 30-42 % และมีมติให้ผู้ที่จะขนย้ายข้าวโพด ต้องขออนุญาตเพิ่มเติมอีก 3 จังหวัด

nantnaphat

16 มิ.ย. 2022