ทุเรียนจีน“ไหหลำ” และทุเรียนชาติอาเซียน คู่แข่งใหม่ของทุเรียนไทยในตลาดจีน

ความท้าทายทุเรียนไทย เริ่มขึ้นจากความสำเร็จในการปลูกทุเรียนของจีนในประเทศจีนเอง กอรปกับไทยยังต้องแข่งขันกับประเทศเพื่อนบ้านอย่างเวียดนาม ไทยในฐานะเป็นแหล่งเพาะปลูกทุเรียนที่สำคัญและยึดครองตลาดจีนอยู่ ต้องอย่ามองข้ามเรื่องเหล่านี้

opabo

18 ต.ค. 2022