กรมปศุสัตว์ จัดงาน งานแพะแห่งชาติ ครั้งที่ 20 ประจำปี 2567

กรมปศุสัตว์ จัดงาน งานแพะแห่งชาติ ครั้งที่ 20 ประจำปี 2567 เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกษตรกรผู้เลี้ยงแพะในจังหวัดกาญจนบุรีและจังหวัดใกล้เคียง และกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะทั่วประเทศ ดำเนินการปรับปรุงและพัฒนาการเลี้ยง การจัดการฟาร์ม ให้มีประสิทธิภาพในการให้ผลผลิตเพิ่มขึ้น

opabo

31 มี.ค. 2024

กรมปศุสัตว์ร่วมแถลงข่าวงานแพะแห่งชาติครั้งที่ 20 จังหวัดกาญจนบุรี กระตุ้นให้เกษตรกรผู้เลี้ยงแพะพัฒนาทั้งด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การลดต้นทุน การเพิ่มมูลค่าโดยการแปรรูปและการจัดการด้านการตลาด

กรมปศุสัตว์ร่วมแถลงข่าวงานแพะแห่งชาติครั้งที่ 20 จังหวัดกาญจนบุรี ระหว่างวันที่ 29 – 30 มีนาคม 2567 ณ บริเวณลานข้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ตำบลท่ามะขาม อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าประชาชนและเกษตรกรผู้เข้าร่วมงาน ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้อง จะได้รับประโยชน์สูงสุดจากการจัดงานในครั้งนี้

opabo

23 มี.ค. 2024

ประภัตร หวังพัฒนาเลี้ยงแพะ แกะ รองรับขยายตัวตลาดฮาลาล- ปักหมุดร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์แพะเพื่อเพิ่มยอดขาย

รมช.ประภัตร เปิดงานแพะแห่งชาติ จังหวัดชัยนาท มุ่งหวังพัฒนา”การเลี้ยงแพะ แกะ ” รองรับการขยายตัวของตลาดฮาลาลในอนาคต พร้อมปักหมุดร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์แพะ เพิ่มโอกาสสร้างยอดขาย ส่งเสริมการบริโภคให้มากขึ้นทั่วทุกภาคของประเทศไทย

opabo

24 มิ.ย. 2022