รู้จักยัง.. “จอกหูหนูยักษ์” ปีศาจสีเขียว

รู้จักยัง.. “จอกหูหนูยักษ์” เฟิร์นน้ำต่างถิ่นที่รุกรานมากที่สุดและถูกจัดเป็น “วัชพืชร้ายแรงที่สุดของโลก”ชนิดหนึ่งด้วย เนื่องจากเกิดผลกระทบต่อแหล่งน้ำและความหลากหลายทางชีวภาพของแหล่งน้ำ

opabo

2 ส.ค. 2023

รู้จักยัง.. “จอกหูหนูยักษ์” ปีศาจสีเขียว ภัยเงียบที่ต้องกำจัด

รู้จักยัง.. “จอกหูหนูยักษ์” ปีศาจเขียว ภัยเงียบที่ต้องกำจัด เป็น “เฟิร์นน้ำต่างถิ่น” ที่รุกรานมากที่สุด และถูกจัดว่าเป็น “วัชพืชร้ายแรงที่สุดของโลก “ชนิดหนึ่งด้วย

opabo

9 ก.ค. 2022