นายกฯ ลงพื้นที่ จ.ร้อยเอ็ด โชว์ผลงาน 10 เดือน ราคาพืชผลการเกษตร “ยาง-มันสำปะหลัง-อ้อย” ราคาดีมาก เป็นความภาคภูมิใจที่ได้เข้ามาช่วยเหลือประชาชน

นายกฯโชว์ผลงาน 10 เดือน โชว์ ราคาพืชผลการเกษตร “ยาง-มันสำปะหลัง-อ้อย” ราคาดีมาก เป็นความภาคภูมิใจที่ได้เข้ามาช่วยเหลือประชาชน

opabo

6 พ.ค. 2024

เกษตรฯเตรียมทัพ รับนายกฯ ลงพื้นที่ จ.ร้อยเอ็ด ติดตามการบริหารจัดการน้ำ 5 พฤษภาคมนี้

เกษตรฯเตรียมทัพ รับนายกฯ ลงพื้นที่ จ.ร้อยเอ็ด ติดตามการบริหารจัดการน้ำ 5 พฤษภาคมนี้ เนื่องจากประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตรในช่วงฤดูแล้ง ปริมาณฝนที่ตกน้อย และปริมาณน้ำต้นทุนที่เก็บกักจากโครงการพัฒนาแหล่งน้ำต่างๆ ไม่เพียงพอกับความต้องการ โดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ตอนล่างของจังหวัดร้อยเอ็ด ในเขตทุ่งกุลาร้องไห้  ซึ่งเป็นแหล่งปลูกข้าวหอมมะลิที่สำคัญของจังหวัดร้อยเอ็ด

opabo

4 พ.ค. 2024

สศท.4 ติดตาม โครงการยกระดับแปลงใหญ่ข้าว จ.ร้อยเอ็ด นำเครื่องจักรกลการเกษตรบริหารจัดการแปลงอย่างยั่งยืน

สศท.4 ติดตาม โครงการยกระดับแปลงใหญ่ข้าว จ.ร้อยเอ็ด นำเครื่องจักรกลการเกษตรบริหารจัดการแปลงอย่างยั่งยืน ทำให้เกษตรกรสามารถเข้าถึงการใช้เครื่องจักรกลการเกษตร สามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายและเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตโดยในระยะต่อไปควรให้ขยายผลการบริการเครื่องจักรกลไปยังแปลงใกล้เคียงมากขึ้นเพื่อให้เกิดการใช้งานเครื่องจักรตลอดทั้งปี สร้างรายได้ให้กลุ่ม และเพื่อให้เกษตรกรทั่วไปสามารถเข้าถึงเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ทันสมัยมากขึ้น

opabo

30 เม.ย. 2024

รมว.ธรรมนัส เดินหน้ามอบโฉนดเพื่อการเกษตร 550 ราย พื้นที่ อ.หนองพอก และ อ.เมยวดี จ.ร้อยเอ็ด

รมว.ธรรมนัส เดินหน้ามอบโฉนดเพื่อการเกษตร 550 ราย พื้นที่ อ.หนองพอก และ อ.เมยวดี จ.ร้อยเอ็ด การมอบโฉนดเพื่อการเกษตร เพื่อเป็นการแสดงสิทธิในที่ดิน การเข้าทำประโยชน์ในที่ดิน ตามกฎหมายปฏิรูปที่ดิน เพื่อให้เกษตรกรสามารถเข้าถึงสิทธิและแหล่งเงินทุนมากขึ้น รวมทั้งมีการส่งเสริมพัฒนาอาชีพ ตามศักยภาพของพื้นที่ เพื่อให้มีรายได้และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

opabo

19 เม.ย. 2024

รมช.ไชยา ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำและมอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จ.ร้อยเอ็ด เตรียมตั้งศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงฯ แก้ภัยแล้งในอนาคต

รมช.ไชยา ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำและมอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จ.ร้อยเอ็ด เตรียมตั้งศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงฯ ณ สนามบินร้อยเอ็ด เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งในจังหวัดและพื้นที่ใกล้เคียง

opabo

1 พ.ย. 2023