กรมวิชาการเกษตร ผนึกกำลัง ทีมเฉพาะกิจพญานาคราช บุกเข้าตรวจค้นสถานที่ผลิตปุ๋ยและวัตถุอันตรายทางการเกษตรไม่ได้รับอนุญาต มูลค่า 7.2 ล้านบาท

กรมวิชาการเกษตร ผนึกกำลัง ทีมเฉพาะกิจพญานาคราช กองกำกับการ 2 กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค(กก.2บก.ปคบ.) บุกเข้าตรวจค้นสถานที่ผลิตปุ๋ยและวัตถุอันตรายทางการเกษตรไม่ได้รับอนุญาต มูลค่า 7.2 ล้านบาท

opabo

23 ก.พ. 2024

กรมหม่อนไหมผลิต“ปุ๋ยมูลไหม” ช่วยเพิ่มผลผลิตใบหม่อนและลดต้นทุน เป็นการนำวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรมาใช้ประโยชน์

กรมหม่อนไหมขานรับนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ผลิต “ปุ๋ยมูลไหม” เพื่อช่วยเพิ่มผลผลิตใบหม่อน และลดต้นทุน
เป็นการนำวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรมาใช้ประโยชน์ ตามแนวคิด Zero Waste สนับสนุน BCG Model

opabo

20 ก.พ. 2024

กรมพัฒนาที่ดิน ส่งเสริมเกษตรกรใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน เพิ่มผลผลิต สร้างรายได้

กรมพัฒนาที่ดิน ส่งเสริมเกษตรกรใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน เพิ่มผลผลิต สร้างรายได้ เนื่องจากปัจจุบันปุ๋ยเคมีมีแนวโน้มของราคาเพิ่มสูงขึ้นทุกปี เนื่องจากเกษตรกรส่วนใหญ่มุ่งเน้นการเพิ่มผลผลิตทางการค้า ประกอบกับการใช้ปุ๋ยเคมีที่ขาดความถูกต้องตามหลักวิชาการ ทั้งการเลือกชนิดของปุ๋ย ปริมาณ วิธีการใช้ และเวลาในการใส่ ส่งผลให้เกษตรกรไม่สามารถเพิ่มผลผลิตได้ดีเท่าที่ควร และสิ้นเปลืองค่าปุ๋ยโดยไม่จำเป็น

opabo

29 ม.ค. 2024

“ภูมิธรรม” ผนึก 2 สมาคมปุ๋ย ลดราคาต่อเนื่องถึง มี.ค.67 เป็นของขวัญปีใหม่ให้เกษตรกรไทย

“ภูมิธรรม” ผนึก 2 สมาคมปุ๋ย ลดราคาต่อเนื่องถึง มี.ค.67 เป็นของขวัญปีใหม่ให้เกษตรกรไทย ภายใต้นโยบาย “ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ และขยายโอกาส” ของกระทรวงพาณิชย์ ที่ใช้ดูแลเกษตรกร Quick Win 99 วัน เป็นการวางรากฐานให้เกษตรกร

opabo

28 ธ.ค. 2023

“นฤมล”เผย ก.เกษตรฯเตรียมซื้อโปแตสเซียมคลอไรด์ไทยจากบริษัท TRC ทำปุ๋ยช่วยเกษตรชี้ ลดต้นทุนการนำเข้าและลดต้นทุนเกษตรกรได้ 15% เพิ่มรายได้เกษตรกร 3 เท่า

ผู้แทนการค้าไทย นฤมล ภิญโญสินวัฒน์เผย ก.เกษตรฯเตรียมซื้อโปแตสเซียมคลอไรด์ไทยจากบริษัท TRC ทำปุ๋ยช่วยเกษตร จะทำให้ภาคเกษตรที่นำเข้าปุ๋ยประมาณปีละ 15,000 ล้านบาท สามารถลดต้นทุนการนำเข้าและลดต้นทุนในเกษตรกรได้ประมาณ 15% และเมื่อต้นทุนการผลิตลดลง ก็จะทำให้รายได้ของเกษตรกรเพิ่มขึ้นได้ตามนโยบายเพิ่มรายได้ให้เกษตรกร 3 เท่า

opabo

7 ธ.ค. 2023

เกษตรกรแห่ร่วมโครงการปุ๋ยราคาถูก ชี้ประหยัดได้จริงกว่า 11 ล้านบาท

ข่าวดี กรมส่งเสริมสหกรณ์ร่วมกับกรมการค้าภายในสมาคมการค้าปุ๋ยและธุรกิจการเกษตรไทย สมาคมการค้าผู้ผลิตปุ๋ยไทยและสมาคมขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์ไทยดำเนินโครงการเชื่อมโยงปุ๋ยเคมีราคาถูกให้แก่เกษตรกรผ่านสถาบันเกษตรกร ตั้งแต่บัดนี้ถึงเดือน ธ.ค. 2566 ขณะที่เกษตรกรแห่ร่วมโครงการปุ๋ยราคาถูก ชี้ประหยัดได้จริงกว่า 11 ล้านบาท

opabo

20 ต.ค. 2023

เปิดสงครามสินค้าเกษตรเถื่อน กรมวิชาการเกษตร บุกจับปุ๋ยปลอม 7,300 กระสอบ มูลค่ากว่า 7 ล้านบาท

กรมวิชาการเกษตรบุกจับปุ๋ยปลอม 7,300 กระสอบ มูลค่ากว่า 7 ล้านบาท ตามนโยบาย รัฐมนตรีเกษตร “ธรรมนัส” สงครามสินค้าเกษตรผิดกฎหมาย

opabo

16 ต.ค. 2023

พาณิชย์เผยโครงการเชื่อมโยงปุ๋ยลดราคา ครอบคลุมพืชหลากชนิด เกษตรกรสั่งได้ถึงสิ้นปี

กรมการค้าภายในเผยโครงการเชื่อมโยงปุ๋ยจากโรงงานผู้ผลิต ผู้นำเข้า ขายให้กับเกษตรกรผ่านสถาบันเกษตรกร 64 สูตร 144 รายการ ปริมาณ 3.04 ล้านกระสอบ ครอบคลุมปุ๋ยสูตรที่ใช้กับพืชหลากหลายชนิด ทั้งข้าว ปาล์ม ยางพารา พืชไร่ และพืชสวน ทั้งมะพร้าว มะนาว ฝรั่ง ชมพู่

opabo

14 ต.ค. 2023

กรมส่งเสริมการเกษตร เร่งสำรวจความต้องการใช้ปุ๋ย พร้อมจับมือพาณิชย์ เชื่อมโยงปุ๋ยราคาถูกจากผู้ผลิต ผู้นำเข้า ขายตรงเกษตรกร เพื่อช่วยลดต้นทุนการผลิต

กรมส่งเสริมการเกษตร จับมือพาณิชย์ เชื่อมโยงปุ๋ยราคาถูกจากผู้ผลิต ผู้นำเข้า ขายตรงเกษตรกร เพื่อช่วยลดต้นทุนการผลิต

opabo

9 ต.ค. 2023

“พาณิชย์”เชื่อมโยงปุ๋ยราคาถูก 64 สูตร 144 รายการ ขายกลุ่มเกษตรกร 3.04 ล้านกระสอบ

กรมการค้าภายในจับมือโรงงานผู้ผลิต ผู้นำเข้า สมาคมการค้าปุ๋ยและธุรกิจการเกษตรไทย สมาคมการค้าผู้ผลิตปุ๋ยไทย กรมส่งเสริมสหกรณ์และกรมส่งเสริมการเกษตร จัดโครงการเชื่อมโยงปุ๋ย ลดราคากระสอบละ 10-50 บาท จำหน่ายให้กับกลุ่มเกษตรกร จำนวน 64 สูตร 144 รายการ รวม 3.04 ล้านกระสอบ เพื่อช่วยลดต้นทุน รวม 3 เดือน

opabo

7 ต.ค. 2023

ก.พาณิชย์-ก.เกษตรฯ จับมือโรงงานผู้ผลิต-ผู้นำเข้า ลดราคาปุ๋ย ช่วยเกษตรกร

ร้อยตรีจักรา ยอดมณี รองอธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า ตามนโยบายของนายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ที่ได้ดึงผู้ประกอบการ ทั้งผู้ผลิต ผู้จำหน่ายสินค้า-บริการ และแพลตฟอร์ม ลดราคาสินค้าและบริการ รวมกว่า 150,000 รายการ หนึ่งในหมวดสินค้าที่นำมาลดราคา คือ ปุ๋ย

nantnaphat

6 ต.ค. 2023

กรมวิชาการเกษตร ตั้งสารวัตรเกษตรไซเบอร์ ตรวจเข้ม ปุ๋ย เคมีเกษตร โฆษณาออนไลน์ ผนึกกำลัง ตำรวจและDSI ต่อเนื่องทลายแหล่งผลิตปุ๋ย ยา ไม่ได้มาตรฐาน

กรมวิชาการเกษตร ตั้งสารวัตรเกษตรไซเบอร์ ตรวจเข้ม ปุ๋ย เคมีเกษตร โฆษณาออนไลน์ ผนึกกำลัง ตำรวจ และ DSI ต่อเนื่อง ทลายแหล่งผลิตปุ๋ย ยา ไม่ได้มาตรฐาน ขอให้เกษตรกรเลือกซื้อจากร้านค้า ที่มีสัญลักษณ์ Q Shop ที่กรมวิชาการเกษตรรับรองเท่านั้น

opabo

12 ส.ค. 2023
1 2 4

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    เปิดใช้งานตลอด

    ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

    คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้
    รายละเอียดคุกกี้

บันทึกการตั้งค่า