โฆษกรัฐบาลเผย นายกฯ ดูแลเกษตรกรไทย ช่วยผลักดันสินค้าเกษตรราคาสูงขึ้น เพิ่มรายได้เกษตรกร

โฆษกรัฐบาลเผย นายกฯ ดูแลเกษตรกรไทย ช่วยผลักดันสินค้าเกษตรราคาสูงขึ้น เพิ่มรายได้เกษตรกร โครงการประกันราคาข้าวงวดที่ 14 รัฐจ่ายเงินภายใน 18 ม.ค. 2566

opabo

18 ม.ค. 2023