เฉลิมชัย ฝากความหวังผู้เข้าอบรม “ผู้นำในวันพรุ่งนี้ (Leaders for Tomorrow)” จะนำพาเกษตรกรให้พัฒนาไปข้างหน้า พร้อมฝากหลักสำคัญในการทำงาน ต้องแยกแยะให้ออกระหว่างผู้นำและเจ้านาย

รัฐมนตรีเกษตรฯ เฉลิมชัย ศรีอ่อน ฝากหลักสำคัญในการทำงาน ต้องแยกแยะให้ออกระหว่างผู้นำและเจ้านาย ในการเป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้นำในวันพรุ่งนี้ ที่จัดขึ้นให้แก่ข้าราชการประเภทอำนวยการสูงในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ

opabo

21 ส.ค. 2023

“เทศกาลโคนมแห่งชาติ ปี 2566” ชูศักยภาพการเป็นผู้นำด้านอุตสาหกรรมนมของอาเซียน

รมช.มนัญญา แถลงข่าว “เทศกาลโคนมแห่งชาติ ปี 2566” ชูศักยภาพการเป็นผู้นำด้านอุตสาหกรรมนมของอาเซียนด้าน อ.ส.ค. เตรียมเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุด โยเกิร์ต อบกรอบ โพรไบโอ ตราไทย-เดนมาร์ค

opabo

22 ธ.ค. 2022

กรมส่งเสริมการเกษตร ตั้งเป้า 10 ปี ก้าวสู่การเป็นผู้นำด้านการผลิตและขยายพืชพันธุ์ดี

กรมส่งเสริมการเกษตรตั้งเป้า 10 ปี ก้าวสู่การเป็นผู้นำด้านการผลิตและขยายพืชพันธุ์ดี พื้นฐานสำคัญการพัฒนางานด้านการเกษตรของประเทศ

opabo

24 ก.ย. 2022