สศท.4 เผย ‘ฟางข้าว’ วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร เพิ่มมูลค่า ลดต้นทุนการเกษตร ในพื้นที่ 4 จังหวัด ภาคอีสานตอนกลาง

สศท.4 เผย ‘ฟางข้าว’ วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร เพิ่มมูลค่า ลดต้นทุนการเกษตร ในพื้นที่ 4 จังหวัด ภาคอีสานตอนกลาง ได้แก่ ขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด และกาฬสินธุ์

opabo

27 ก.พ. 2024

พด.แนะเกษตรกรทำปุ๋ยหมักจากฟางข้าว ลดเผา ลดฝุ่น PM 2.5 รักษาสิ่งแวดล้อม

กรมพัฒนาที่ดิน ( พด. )แนะเกษตรกรทำปุ๋ยหมักจากฟางข้าว ลดเผา ลดฝุ่น PM 2.5 รักษาสิ่งแวดล้อม โดย พด. พร้อมสนับสนุนสารเร่งซุปเปอร์ พด.1 สารเร่งซุปเปอร์ พด.2 ช่วยย่อยสลายตอซังได้ ปุ๋ยหมักใช้ในการปรับปรุงบำรุงดิน ลดต้นทุนได้ผลผลิตดี มีคุณภาพปลอดภัย สร้างสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

opabo

15 ก.พ. 2024

กรมวิชาการเกษตร นำร่องจับมือ กทม. ลุยแก้ปัญหาฝุ่น PM 2.5 ภาคเกษตร ใช้หัวเชื้อจุลินทรีย์ย่อยสลายตอซังและฟางข้าว ช่วยเกษตรกรลดการเผาฟาง และเพิ่มธาตุอาหารในดิน

กรมวิชาการเกษตร ขยายนโยบาย รัฐมนตรีเกษตร นำร่องจับมือ กทม. ลุยแก้ปัญหาฝุ่น PM 2.5 ภาคเกษตร ใช้หัวเชื้อจุลินทรีย์ย่อยสลายตอซังและฟางข้าว ช่วยเกษตรกรลดการเผาฟาง และเพิ่มธาตุอาหารในดิน

opabo

6 ก.พ. 2024

สศท. 7 เผยผลศึกษาการบริหารจัดการ “ฟางข้าว” ในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคกลาง เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม

สศท. 7 เผยผลศึกษาการบริหารจัดการ “ฟางข้าว” ปี 2566 เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคกลาง ซึ่งฟางข้าวนับเป็นวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรที่สำคัญและมีปริมาณมาก สามารถนำมาใช้ประโยชน์ในรูปแบบต่าง ๆ รวมถึงช่วยลดต้นทุนทางการเกษตร

opabo

27 พ.ย. 2023

สศท.3เผยผลศึกษา “ฟางข้าว” จ.อุดรธานี วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรที่น่าจับตาตามแนวทาง BCG Model

สศท.3เผยผลศึกษา “ฟางข้าว” จ.อุดรธานี วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรที่น่าจับตาตามแนวทาง BCG Model ทั้งนี้ไทย มีปริมาณฟางข้าวทั้งหมด 27.05 ล้านตัน ซึ่งจังหวัดอุดรธานีเป็นแหล่งปลูกข้าวที่สำคัญของประเทศ จึงเป็นแหล่งที่เกิดฟางข้าวปริมาณมาก มีปริมาณฟางข้าว 856,752 ตัน

opabo

4 ต.ค. 2023