opabo

22 มี.ค. 2024

รมว.ธรรมนัส สั่งการเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานในสังกัดก.เกษตรฯให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย3จังหวัดชายแดนภาคใต้

รมว.ธรรมนัส สั่งการเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานในสังกัดก.เกษตรฯให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย3จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่จังหวัดยะลา ปัตตานี และนราธิวาส อย่างเร่งด่วนหลังฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม 2566 ถึงปัจจุบัน

opabo

28 ธ.ค. 2023

ธรรมนัส มอบที่ปรึกษา รมว.กษ. เข้าแจ้งความดำเนินคดีหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาต่อเพจดัง ที่สร้างความเสื่อมเสียให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ

ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้รับมอบหมายจากร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าแจ้งความดำเนินคดีหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณากรณีเพจเครือข่ายเพื่อนตำรวจ ที่ลงข้อความทำให้กรมปศุสัตว์และกรมประมงได้รับความเสียหาย

opabo

29 พ.ย. 2023

รัฐมนตรีเกษตรฯ เรียกประชุมหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ และหน่วยงานส่วนท้องถิ่นของจังหวัดพะเยา เตรียมการพัฒนาสินค้าภาคการเกษตรทั้งด้านพืช ประมง ปศุสัตว์

รัฐมนตรีเกษตรฯ เรียกประชุมหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ และหน่วยงานส่วนท้องถิ่นของจังหวัดพะเยา เตรียมการพัฒนาสินค้าภาคการเกษตร ทั้งด้านพืช ประมง ปศุสัตว์ หวังพัฒนาอาชีพ โครงสร้างพื้นฐาน ที่ดินทำกิน การบริหารจัดการน้ำ และแหล่งท่องเที่ยวทางการเกษตร

opabo

4 พ.ย. 2023