กรมหม่อนไหมจับมือ วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร และจุลไหมไทย ร่วมลงนาม MOU ยกระดับรายได้ของครัวเรือนยากจนผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม พร้อมทำสัญญาซื้อขายรังไหมล่วงหน้า

กรมหม่อนไหม ร่วมลงนาม MOU ยกระดับรายได้ของครัวเรือนยากจนผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม พร้อมทำสัญญาซื้อขายรังไหมล่วงหน้า ตามนโยบาย “ตลาดนำการผลิต”

opabo

22 ก.พ. 2024