รัฐบาลดูแลประชาชนปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ฉีดวัคซีนป้องกันโรคผู้ประกันตนฟรี- ปศุสัตว์เร่งฉีดวัคซีนในหมา/แมว ตั้งเป้าร้อยละ 80

รองโฆษกรัฐบาลเผย รัฐบาลดูแลประชาชนปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ฉีดวัคซีนป้องกันโรคสำหรับผู้ประกันตนฟรี ปศุสัตว์เร่งฉีดวัคซีนในหมาและแมว ตั้งเป้าการฉีดแก่สุนัขและแมวอย่างน้อยร้อยละ 80

opabo

2 เม.ย. 2023

(มีคลิป)“ปศุสัตว์”เร่งรักษาและฟื้นฟูสุขภาพหมาแมวถูกทารุณบ้านย่านคลองสามวา พบ 2 ตัวที่ตาใกล้บอด

อธิบดีกรมปศุสัตว์เผย หมาแมวกว่า 80 ตัวที่ช่วยเหลือจากบ้านสงเคราะห์สัตว์ แล้วนำส่งโรงพยาบาล ได้รับการตรวจสุขภาพและดูแลรักษาอย่างใกล้ชิด โดยบางตัวยังอาการวิกฤติ มี 2 ตัวตาใกล้บอด ย้ำสถานสงเคราะห์สัตว์ต้องจัดสวัสดิภาพสัตว์ให้เหมาะสม ดูแลให้อาหารและน้ำ ไม่เช่นนั้นเข้าข่ายทารุณกรรมพร้อมขอให้ประชาชนที่พบเห็นสัตว์ถูกทารุณให้แจ้งหน่วยงานของปศุสัตว์เข้าช่วยเหลือ

nantnaphat

6 พ.ย. 2022