ปชป.โชว์8 นโยบายล็อตสอง 3 ลบ.ต่อยอดเกษตรแปลงใหญ่-ค่าตอบแทนอาสาสมัครเกษตรประจำหมู่บ้าน 1,000 บาทต่อเดือน

ปชป.โชว์ 8 นโยบายล็อตสอง 3 ล้านบาทต่อยอดเกษตรแปลงใหญ่-ค่าตอบแทนอาสาสมัครเกษตรประจำหมู่บ้าน 1,000 บาทต่อเดือน มั่นใจ นโยบาย “3 ล้านบาทต่อยอดเกษตรแปลงใหญ่” จะสามารถสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน และการเพิ่มผลผลิต การลดต้นทุน การเสริมสร้างสภาพใหม่ให้กับภาคเกษตรของทั้งพืช ประมงและปศุสัตว์

opabo

11 มี.ค. 2023