อย.ตรวจพบกรดเบนโซอิกเกินค่าความปลอดภัย ในโบโลน่าแซนวิช เตือนระวังมีผลต่อการทำงานของตับและไต

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา(อย.) สุ่มเก็บตัวอย่างอาหารจากสถานที่ผลิตเพื่อจำหน่าย ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไส้กรอก ดี.ดี. ซอสเซส ตั้งอยู่เลขที่ 629 ถนนอ่อนนุช เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร ส่งตรวจวิเคราะห์ ณ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

nantnaphat

23 ม.ค. 2023