“อลงกรณ์” ชี้ไทยเผชิญ 4 วิกฤติโลก ดัน 5 ยุทธศาสตร์ปฏิรูปภาคเกษตร 

“อลงกรณ์” ชี้ไทยเผชิญ 4 วิกฤติโลก สร้างโอกาสให้ก้าวขึ้นเป็นมหาอำนาจด้านอาหารภายใต้ 5 ยุทธศาสตร์ปฏิรูปภาคเกษตร

nantnaphat

12 ก.ค. 2022