กรมพัฒนาที่ดิน เปิดตัวเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ปี 67 “หมอดินอาสา” ต้นแบบทำเกษตรทฤษฎีใหม่

กรมพัฒนาที่ดิน เปิดตัวเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ต้นแบบการพัฒนาที่ดินตามแนวทางทำเกษตรทฤษฎีใหม่ ปลูกพืชแบบผสมผสานเพิ่มคาร์บอนเครดิต มีรายได้มั่นคง สร้างอาชีพที่ยั่งยืน

opabo

11 พ.ค. 2024

เทพมังคุดเมืองจันท์  “สิทธิศักดิ์ สนสร้อย” เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ สาขาทำสวน จังหวัดจันทบุรี ปี 65 ของกรมส่งเสริมการเกษตร

เปิคเคล็ดลับทำสวนมังคุดให้ประสบความสำเร็จ ฟังชัดๆจากปาก เทพมังคุดเมืองจันท์  “สิทธิศักดิ์ สนสร้อย” เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ สาขาทำสวน จังหวัดจันทบุรี ปี 65 ของกรมส่งเสริมการเกษตร

opabo

23 พ.ค. 2023

เปิดตัวเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ สาขาการพัฒนาที่ดินเพื่อเกษตรกรรม วันพืชมงคล ประจำปี พ.ศ. 2566

เปิดตัวเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ผลงานโดดเด่นด้านการพัฒนาที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ต้นแบบทำเกษตรอินทรีย์ผสมผสานตามแนวเกษตรทฤษฎีใหม่ ยึดหลัก “ปลูกได้ ขายเป็น เน้นแปรรูป” สร้างรายได้ที่ยั่งยืน

opabo

4 พ.ค. 2023

ก.เกษตรฯ เปิดตัวเกษตรกร สถาบันเกษตรกร สหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ และปราชญ์เกษตรของแผ่นดินเตรียมเข้ารับพระราชทานโล่รางวัลในงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ปี66

กระทรวงเกษตรฯ เปิดตัวเกษตรกร และปราชญ์เกษตรของแผ่นดินเตรียมเข้ารับพระราชทานโล่รางวัลในงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ประจำปี พ.ศ. 2566

opabo

9 เม.ย. 2023