“จุรินทร์”เผยประกันรายได้ยางพาราปี 4 เตรียมเข้า ครม.แล้ว จ่ายเงินชดเชยส่วนต่างหลังไฟเขียว

จุรินทร์ เผยประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง ปี 4 กำลังรอเข้า ครม. วงเงินกว่า 7,000 ล้านบาท ระบุหลัง ครม. อนุมัติ จะดำเนินการจ่ายเงินส่วนต่างต่อไป

opabo

3 ก.พ. 2023