กรมทางหลวงชนบทเพิ่มศักยภาพเชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมขนส่งพืชผลการเกษตร สร้างสะพานข้ามแม่น้ำนครชัยศรี จ.นครปฐม ช่วยในการขนส่ง ชมพู่ ส้มโอ ฝรั่ง ผลไม้ชื่อดังของจังหวัด

กรมทางหลวงชนบทเพิ่มศักยภาพเชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมขนส่งพืชผลทางการเกษตร สร้างสะพานข้ามแม่น้ำนครชัยศรี จ.นครปฐม เชื่อมสองตำบล คาดเสร็จกลางปี 2567 ช่วยในการขนส่ง ชมพู่ ส้มโอ ฝรั่ง ผลไม้ชื่อดังของจังหวัดปัจจุบันมีความคืบหน้าในการก่อสร้างไปแล้วกว่าร้อยละ 29

opabo

7 ก.พ. 2023