จันทบุรี นำร่องอาหารเป็นยา จัดมหกรรม “เลิศรสจันท์ อาหารเป็นยา” ส่งเสริมใช้ “สมุนไพร” นำครัวไทยสู่ครัวโลก

มหกรรม “เลิศรสจันท์ อาหารเป็นยา” 9 – 15 มิถุนายน 2565 ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัล จันทบุรี ให้ จ.จันทบุรี นำร่องโครงการอาหารเป็นยา ส่งเสริมการใช้ “สมุนไพรพื้นบ้านไทย ” นำเสนอ “สมุนไพร” ที่เป็นอัตลักษณ์จังหวัด พริกไทย,กระวาน,เร่ว, ชะมวง, มะปี๊ด, สำรอง, มังคุด, ระกำ, ทุเรียน, ลำไย, และกัญชา ประกอบเป็นอาหารในอาหาร เครื่องดื่ม สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน สร้างรายได้ สร้างเศรษฐกิจให้กับคนในพื้นที่

opabo

11 มิ.ย. 2022