กรมป่าไม้ชวนผู้สนใจ ลงทุนปลูก”ไม้เศรษฐกิจ” เข้าไปสืบค้นข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ http://site-matching.forest.go.th ข้อมูลเพียบ

เว็บไซต์กรมป่าไม้ http://site-matching.forest.go.th เชิญชวนเกษตรกร ประชาชน ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมไม้ หรือผู้ที่สนใจลงทุน”ปลูกไม้เศรษฐกิจ” สามารถเข้าไปสืบค้นข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ดังกล่าว ซึ่งเป็นฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการปลูกไม้เศรษฐกิจ

opabo

8 มิ.ย. 2022