กรมป่าไม้ชวนผู้สนใจ ลงทุนปลูก”ไม้เศรษฐกิจ” เข้าไปสืบค้นข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ http://site-matching.forest.go.th ข้อมูลเพียบ

เว็บไซต์กรมป่าไม้ http://site-matching.forest.go.th เชิญชวนเกษตรกร ประชาชน ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมไม้ หรือผู้ที่สนใจลงทุนปลูก “ไม้เศรษฐกิจ” สามารถเข้าไปสืบค้นข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ ดังกล่าว ซึ่งเป็นฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุน “การปลูกไม้เศรษฐกิจ” จัดทำโดยคณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และได้ส่งมอบให้กับกรมป่าไม้ เพื่อให้เกิดประโยชน์กับประชาชน

ทั้งนี้เว็บไซต์​ http://site-matching.forest.go.th สามารถเข้าได้ทั้งอุปกรณ์โทรศัพท์มือถือและคอมพิวเตอร์ เมื่อเข้าเว็บไซต์ไปแล้ว ก็จะพบกับ 8 หัวข้อหลัก ได้แก่ พื้นที่ปลูกไม้มีค่า ชนิดไม้มีค่า แปลงส่งเสริมปลูกป่า ประกาศขายไม้ ประกาศซื้อไม้ แหล่งรับซื้อไม้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เอกสารวิชาการ ซึ่งข้อมูลดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรและประชาชนผู้ประกอบการอุตสาหกรรมหรือผู้ที่สนใจลงทุนปลูก “ไม้เศรษฐกิจ” ในการคัดเลือกชนิดพันธุ์ไม้ที่เหมาะสมต่อการปลูกในพื้นที่ รวมทั้งประกอบการวางแผนการจัดการพื้นที่ให้เหมาะสม ตลอดจนข้อมูลทางการตลาดแหล่งรับซื้อไม้ เป็นต้น ซึ่งเว็บไซต์ดังกล่าวจะเป็นแหล่งข้อมูลอย่างครบวงจรมีประโยชน์อย่างยิ่งกับผู้ที่สนใจ

285846494 397065272466552 8313248705866176582 n
ตัวอย่างเว็บไซต์กรมป่าไม้ที่ชวนปลูกไม้เศรษฐกิจ

และเมื่อเข้าไปดูในแต่ละหัวข้อหลักของเว็บไซต์ดังกล่าว อาทิ พื้นที่ปลูกไม้มีค่า ก็จะมีข้อความว่า โปรดคลิกบนแผนที่ในตำแหน่งที่ท่านต้องการตรวจสอบ (มีรูปแผนที่ให้คลิก) เพื่อดูว่าพื้นที่ดังกล่าวมีความเหมาะสมในการปลูกไม้มีค่าหรือไม่หรือจะเลือกจากพื้นที่ จังหวัด อำเภอ ตำบล จากตัวเลือกด้านล่างก็ได้ (มีช่องให้เลือกจังหวัด อำเภอ ตำบล )

ส่วนหัวข้อชนิดไม้มีค่า ก็จะมีข้อมูลเกี่ยวกับชนิดไม้มีค่าต่าง ๆ

กลุ่ม 1 สัก ประดู่ แดง มะค่าโมง

กลุ่ม 2 พะยูง ชิงชัน

กลุ่ม 3 ยางนา ตะเคียนทอง

กลุ่ม 4 เทพทาโร จำปาป่า สะเดาเทียม กันเกรา

กลุ่ม 5 ไม้สกุลอะเคเซีย ได้แก่ กระถินณรงค์ กระถินเทพา กระถินลูกผสม

กลุ่ม 6 จามจุรี มะออกกานี

กลุ่ม 7 ไผ่ลำเล็ก เช่น ไผ่รวก ไผ่เลี้ยง ไผ่หวาน

กลุ่ม 8 ไผ่ลำใหญ่ เช่น ไผ่ตง ไผ่ซางหม่น ไผ่กิมซุง

กลุ่ม 9 กระถินยักษ์

กลุ่ม 10 ยูคาลิปตัส

ส่วนหัวข้อประกาศขายไม้ มีข้อความว่า หากท่านเป็นเกษตรกรหรือผู้ประกอบธุรกิจปลูกสร้างสวนป่า ที่ต้องการขายไม้ สามารถลงประกาศขายตามรายละเอียดด้านล่าง (เว็บไซต์จะบอกว่าต้องใส่ข้อมูลและรายละเอียดอะไรบ้าง) เพื่อให้ผู้ที่ต้องการซื้อไม้ สามารถเข้ามาดูรายละเอียดได้ ประกาศจะมีอายุ 30 วันและถูกลบทิ้งอัตโนมัติ เพื่อให้ข้อมูลมีความเป็นปัจจุบัน (หากยังขายไม่ได้ สามารถเข้ามาประกาศใหม่ได้)

สำหรับหัวข้อประกาศซื้อไม้ มีข้อความว่า หากท่านเป็นผู้ประกอบการ ร้านค้า ที่ต้องการซื้อไม้ สามารถลงประกาศรับซื้อตามรายละเอียดด้านล่าง(เว็บไซต์จะบอกว่าต้องใส่รายละเอียดอะไรบ้าง) เพื่อให้เกษตรกร หรือเจ้าของสวนป่า ที่ต้องการขาย สามารถเข้ามาดูรายละเอียดได้