รู้หรือไม่…ทำไมวันที่ 1 มกราคม…จึงเป็นวันปีใหม่

1 ปี คือ ระยะเวลาที่โลกโคจรรอบดวงอาทิตย์ครบ 1 รอบ โดยโลกของเราโคจรรอบดวงอาทิตย์เป็นรูปวงรีที่ความรีน้อยมากจนแทบจะกลม ดังนั้นเราควรจะเลือกวันใดวันหนึ่งเป็นวันปีใหม่ก็ได้โดยไม่ส่งผลกระทบต่อระบบปฏิทิน 

nantnaphat

31 ธ.ค. 2022