ปภ.รายงานยังคงมีน้ำท่วมใน 11 จังหวัด ประชาชนได้รับผลกระทบกว่า 8 หมื่นครัวเรือน

ปภ.รายงานปัจจุบันยังคงมีน้ำท่วมในพื้นที่ 11 จังหวัด รวม 28 อำเภอ 201 ตำบล 1,229 หมู่บ้าน ประชาชนเดือดร้อนได้รับผลกระทบ 81,576 ครัวเรือน

opabo

13 พ.ย. 2022