ปภ.รายงานยังคงมีน้ำท่วมใน 11 จังหวัด ประชาชนได้รับผลกระทบกว่า 8 หมื่นครัวเรือน

วันที่ 13 พ.ย. 65 ปภ.รายงานยังคงมีน้ำท่วมในพื้นที่ 11 จังหวัด ได้แก่ นราธิวาส ยะลา สงขลา มหาสารคาม กาฬสินธุ์ ศรีสะเกษ อุบลราชธานี อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา สุพรรณบุรี และนครปฐม รวม 28 อำเภอ 201 ตำบล 1,229 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 81,576 ครัวเรือน ทั้งนี้ ปภ. ได้ประสานจังหวัดดูแลช่วยเหลือผู้ประสบภัย และเร่งระบายน้ำ เพื่อคลี่คลายสถานการณ์ภัย สำหรับพื้นที่ที่สถานการณ์คลี่คลายแล้ว ให้เร่งฟื้นฟูพื้นที่เพื่อให้ประชาชนกลับมาดำเนินชีวิตได้ตามปกติ

315451691 433949348911475 2446703267443195318 n
ยังคงมีน้ำท่วมใน 11 จังหวัด

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) กระทรวงมหาดไทย ในฐานะกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) รายงานร่องมรสุมพาดผ่านตอนล่างของภาคใต้เข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำที่ปกคลุมชายฝั่งประเทศมาเลเซีย ประกอบกับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือยังคงพัดปกคลุมอ่าวไทย ภาคใต้ และทะเลอันดามัน รวมถึงลมตะวันออกพัดปกคลุมภาคใต้ตอนล่าง ทำให้ภาคใต้ตอนล่างมีฝนตกหนักถึงหนักมาก ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ 4 จังหวัด รวม 9 อำเภอ 46 ตำบล 167 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 3,058 ครัวเรือน ปัจจุบันยังคงมีสถานการณ์ในพื้นที่ 3 จังหวัด รวม 4 อำเภอ 25 ตำบล 69 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 1,519 ครัวเรือน ดังนี้

1.นราธิวาส น้ำท่วมในพื้นที่อำเภอระแงะ รวม 1 ตำบล 3 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 385 ครัวเรือน

2. ยะลา น้ำท่วมในพื้นที่ 2 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองยะลา และอำเภอยะหา รวม 15 ตำบล 43 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 493 ครัวเรือน ระดับน้ำลดลง

3.สงขลา น้ำท่วมในอำเภอสะบ้าย้อย รวม 9 ตำบล 23 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 641 ครัวเรือน ระดับน้ำเพิ่มขึ้น

ขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย ทำให้มีฝนตกหนักถึงหนักมากกับมีลมแรง บริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคใต้ และอ่าวไทย รวมถึงความกดอากาศสูงกำลังปานกลางจากประเทศจีนปกคลุมประเทศไทยตอนบน

ประกอบกับมีการระบายน้ำจากเขื่อนลงแม่น้ำสายหลักและลำน้ำสาขา ในห้วงที่ผ่านมา ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก น้ำล้นตลิ่ง และน้ำท่วมขังในพื้นที่ 59 จังหวัด รวม 353 อำเภอ 1,879 ตำบล 11,770 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 528,063 ครัวเรือนมีผู้เสียชีวิต 12 ราย ปัจจุบัน (13 พ.ย.65 เวลา 06.00 น.) ยังคงมีสถานการณ์ในพื้นที่ 8 จังหวัด 24 อำเภอ 176 ตำบล 1,160 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 80,057 ครัวเรือน ภาพรวมระดับน้ำลดลงอย่างต่อเนื่องทุกจังหวัด ดังนี้

1.มหาสารคาม น้ำท่วมในพื้นที่ 3 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองมหาสารคาม อำเภอกันทรวิชัย และอำเภอโกสุมพิสัย รวม 12 ตำบล 96 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 2,970 ครัวเรือน

2.กาฬสินธุ์ น้ำท่วมในอำเภอกมลาไสย รวม 2 ตำบล 14 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 192 ครัวเรือน

3.ศรีสะเกษ น้ำท่วมในพื้นที่อำเภอเมืองศรีสะเกษ รวม 4 ตำบล 34 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 2,709 ครัวเรือน

4.อุบลราชธานี น้ำท่วมในพื้นที่ 3 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี อำเภอวารินชำราบ และอำเภอสว่างวีระวงศ์ รวม 9 ตำบล 45 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 3,884 ครัวเรือน อพยพประชาชน 281 ชุมชน ไปยังศูนย์พักพิงชั่วคราว 54 จุด

5.อ่างทอง น้ำท่วมในพื้นที่ 6 อำเภอ ได้แก่ อำเภอวิเศษชัยชาญ อำเภอป่าโมก อำเภอไชโย อำเภอเมืองอ่างทอง อำเภอโพธิ์ทอง และอำเภอแสวงหา รวม 46 ตำบล 253 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 17,226 ครัวเรือน

6.พระนครศรีอยุธยา น้ำท่วมในพื้นที่ 5 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเสนา อำเภอผักไห่ อำเภอพระนครศรีอยุธยา อำเภอบางซ้าย และอำเภอลาดบัวหลวง รวม 28 ตำบล 189 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 16,672 ครัวเรือน

7.สุพรรณบุรี น้ำท่วมในพื้นที่ 2 อำเภอ ได้แก่ อำเภอบางปลาม้า และอำเภอสองพี่น้อง รวม 25 ตำบล 185 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 23,811 ครัวเรือน

8.นครปฐม น้ำท่วมในพื้นที่ 3 อำเภอ ได้แก่ อำเภอสามพราน อำเภอบางเลน และอำเภอนครชัยศรี รวม 50 ตำบล 344 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 12,593 หมู่บ้าน