กรมส่งเสริมการเกษตร หนุนแปลงใหญ่ผักระยองต้นแบบ Smart Group

กรมส่งเสริมการเกษตร สนับสนุนให้แปลงใหญ่ผักตำบลป่ายุบใน อำเภอวังจันทร์
จ.ระยอง รวมกลุ่มแบบ Smart Group เพื่อผลิตพืชผักคุณภาพ ปลอดภัย และจัดตั้งร้านจำหน่ายสินค้าดึงเม็ดเงินจากนักท่องเที่ยว

opabo

1 ก.ค. 2023

ก.เกษตรฯผลักดันแผนขับเคลื่อนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร สร้าง Smart group มีรายได้มั่นคง 

ก.เกษตรฯต่อยอดนโยบายนายกฯ ส่งเสริมบทบาทสตรี ดันแผนขับเคลื่อนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร สร้าง Smart group มีรายได้มั่นคง

nantnaphat

17 ส.ค. 2022