“เห็ดเรืองแสงสิรินรัศมี” มือปราบพิฆาต”โรครากเน่า-โคนเน่า”ในทุเรียน

กรมวิชาการเกษตร วิจัยพบสารสกัดจากเห็ดเรืองแสงสิรินรัศมีผสมกับสีฝุ่น พิฆาตโรครากเน่าโคนเน่าทุเรียนได้ผลเกินคาด หลังนักวิจัยใช้เวลา 3 ปีลุยทดสอบเทคโนโลยีในพื้นที่ปลูกทุเรียน 3จังหวัดภาคใต้ต้นทุนเห็ดเรืองแสงเพียง 500 บาท/ไร่/ปี ใช้สารเคมี 1,800 บาท/ไร่/ปี เตรียมขยายผลเทคโนโลยีให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเกษตรกรทุกพื้นที่ปีหน้า

นายระพีภัทร์  จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เปิดเผยว่า โรครากเน่าและโคนเน่าของทุเรียนสาเหตุเกิดจากเชื้อราไฟทอปธอร่า Phytopthora palmivora เป็นโรคที่สำคัญที่สุดของทุเรียนเนื่องจากทำให้ต้นทุเรียนที่กำลังเจริญเติบโตและให้ผลผลิตแล้วยืนต้นตายได้  โดยเชื้อราสาเหตุสามารถเข้าทำลายพืชได้ทุกส่วนทำความเสียหายให้กับเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนอย่างมาก  ซึ่งการป้องกันกำจัดทำได้ยากแม้จะป้องกันกำจัดโดยใช้สารเคมี การระบาดของโรครากเน่าและโคนเน่าก็ยังคงเกิดขึ้นอยู่เป็นประจำ ส่งผลให้เกษตรกรใช้สารเคมีกันมากขึ้น รวมทั้งมีการใช้สารเคมีในอัตราที่สูงขึ้น ส่งผลให้เชื้อราไฟทอปธอร่า มีการพัฒนาและดื้อยา

488802D9 90A9 4259 8627 3C2E0CB27D51

​สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร ได้ศึกษาวิจัยหาวิธีการป้องกันกำจัดโรครากเน่าโคนเน่าโดยชีววิธี เพื่อลดการใช้สารเคมี โดยนำสารสกัดจากเห็ดเรืองแสงสิรินรัศมีผสมกับสีฝุ่น (iron oxide)  นำไปทาเพียงครั้งเดียวบนแผลที่เป็นโรครากเน่าโคนเน่าพบว่าสามารถควบคุมโรคได้ประมาณ 1 ปีโดยที่แผลยังแห้ง ไม่มีน้ำเยิ้ม และเชื้อไม่ขยายลุกลาม  

F0F1C40A 5B44 4687 9EB6 05D0FD93851F

ซึ่งแตกต่างจากวิธีที่เกษตรกรนิยมใช้ในปัจจุบันคือใช้สารเคมีเมทาแลกซิล 25% WP ที่ต้องทาซ้ำทุก 7 วัน จนกว่าแผลจะแห้ง 

โดยคณะนักวิจัยได้ลงพื้นที่ทดสอบเทคโนโลยีการใช้เห็ดเรืองแสงสิรินรัศมีควบคุมโรครากเน่าและโคนเน่าสาเหตุจากเชื้อไฟทอปธอร่าในทุเรียนในเขตพื้นที่ อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี อ.กะปง จ.พังงา อ.ธารโต และ อ.บันนังสตา จ.ยะลาตั้งแต่ปี 2563 – 2565 ผลปรากฏว่าวิธีการใช้เห็ดเรืองแสงสิรินรัศมีควบคุมโรครากเน่าโคนเน่าจากเชื้อไฟทอปธอร่าในทุเรียน เป็นที่ยอมรับของนักวิชาการและเกษตรกรในพื้นที่ดังกล่าว

6F0018C9 C171 4104 AA81 B0680346F7B6

​อธิบดีกรมวิชาการเกษตร  กล่าวว่า  ภายหลังผลงานวิจัยและทดสอบเทคโนโลยีเสร็จสิ้นในปี 2565 กรมวิชาการเกษตรมีแผนที่จะดำเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยีเห็ดเรืองแสงสิรินรัศมีควบคุมโรครากเน่าโคนและเน่าในทุเรียนในปี 2566 ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเกษตรกร   

4D8B2B17 14D7 47BC 8B8E 273E8A46CE29

ซึ่งการใช้เห็ดเรืองแสงสิรินรัศมีควบคุมโรครากเน่าโคนเน่าในทุเรียนมีต้นทุน 500 บาท/ไร่/ปี ในขณะที่การใช้สารเคมีควบคุมโรครากเน่าและโคนเน่าในทุเรียนต้นทุนเฉลี่ย 1,800 บาท/ไร่/ปี  

โดยเทคโนโลยีเห็ดเรืองแสงสิรินรัศมีมีรูปแบบการผลิตขยายและวิธีการใช้ที่ง่าย เกษตรกรสามารถผลิตขยายชีวภัณฑ์เห็ดเรืองแสงสิรินรัศมีเพื่อใช้เองได้ ส่งผลให้มีระบบการผลิตพืชที่ยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีระบบเกษตรอินทรีย์เพิ่มมากขึ้นสอดคล้องกับนโยบายของนางสาวมนัญญา  ไทยเศรษฐ์  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ต้องการให้เกษตรกรลด ละ เลิกการใช้สารเคมี เพื่อความปลอดภัยต่อผู้ใช้  ผู้บริโภค และสิ่งแวดล้อมรวมทั้งสั่งการให้กรมวิชาการเกษตรถ่ายทอดผลงานวิจัยและเทคโนโลยีไปสู่เกษตรกรนำไปใช้ประโยชน์ได้ง่ายและขยายให้ครอบคลุมในทุกพื้นที่ให้มากขึ้น

D7D8F1A9 9489 4507 B350 D44A8C629194
19C9FB81 0A5F 4F6C A60D 35855F3F8B33