(มีคลิป)ถอดสูตรสำเร็จเกษตรกรจีน “ปลูกมะม่วง” อย่างไรให้มีรสหวาน 

กว่าจะได้มะม่วงที่ได้คุณภาพ รสหวานเป็นเอกลักษณ์  นอกจากสภาพอากาศที่เอื้ออำนวยแล้ว ยังต้องควบคุมน้ำและปุ๋ยให้พอเหมาะ  นอกจากนี้เกษตรกรผู้ปลูกมะม่วงทางใต้ของจีน ยังใช้เทคโนโลยีการเกษตรช่วยในการปลูกมะม่วง  

อย่างสวนแห่งนี้ที่เมืองไป่เซ่อ (Baise)ในเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง ปลูกผลไม้กว่า 30 ชนิดโดยฤดูนี้เป็นฤดูแห่งการเก็บเกี่ยวมะม่วง นอกจากใช้แรงงานคนช่วยกันเก็บและคัดแยกมะม่วง  สวนแห่งนี้ยังออกแบบรถสำหรับขนผลไม้โดยเฉพาะ โดยสามารถขนมะม่วงได้ครั้งละ 200-250 กิโลกรัม สามารถขนในที่ลาดชัน 40-50 องศา เป็นการทุ่นค่าแรงในการขนส่ง

5CE0D279 7811 4B80 8F70 68EDF5C2DDB4

นอกจากนี้ ยังใช้โดรนช่วยฉีดปุ๋ยและรดน้ำ โดยมีการประเมินว่า โดรนสามารถทำงานได้มีประสิทธิภาพมากกว่าคน 10-12.5 เท่า

ในปี 2564 พื้นที่ปลูกมะม่วงของเมืองไป่เซ่อ มีมะม่วงออกสู่ตลาดถึง 900,000 ตัน  คิดเป็นร้อยละ 30 ของผลผลิตมะม่วงทั้งประเทศ

ขอบคุณข้อมูล/ภาพ จาก : CMG (China Media Group)