Pet Fair South East Asia 2022 จุดแข็งเกษตรกร-ภาคธุรกิจไทย ยกระดับสู่ผู้นำอุตสาหกรรมอาหารสัตว์เลี้ยงในตลาดโลก

รองปลัดเกษตรฯเยี่ยมชมงาน Pet Fair South East Asia 2022 ชี้เป็นโอกาสสร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกรและภาคธุรกิจไทย ยกระดับสู่ความเป็นผู้นำอุตสาหกรรมอาหารสัตว์เลี้ยงในตลาดโลก

นายสมชวน รัตนมังคลานนท์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเยี่ยมชมงานแสดงสินค้าและเจรจาธุรกิจสัตว์เลี้ยงครบวงจรสำหรับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ “Pet Fair South East Asia 2022” ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา Hall 103-104 ว่า การจัดงาน Pet Fair South East Asia 2022 ในครั้งนี้         มีผู้เข้าร่วมจัดงานกว่า 150 บริษัท จาก 35 ประเทศ มีการเจรจาธุรกิจซึ่งถือเป็นงานเดียวในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และสัมมนาในหัวข้อต่างๆ จากสมาคมหน่วยงานและบริษัทชั้นนำที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมสัตว์เลี้ยงจากทั่วโลก ซึ่งจะช่วยพัฒนาภาคธุรกิจอาหารสัตว์ของประเทศไทยไปอีกขั้น 

560BD7DF 4A51 4858 944D 1935659CFE94

นอกจากนี้ ภายในงานยังมีการแสดงสินค้าอุตสาหกรรมสัตว์เลี้ยง และการพัฒนาอุตสาหกรรมสัตว์เลี้ยงแบบครบวงจร อาทิ อาหารสัตว์ การเลี้ยงสัตว์ สุขภาพสัตว์ ตลอดจนการบริการสำหรับสัตว์เลี้ยง รวมถึงการเชื่อมโยงของภาคธุรกิจระหว่างประเทศ และพร้อมเป็นจุดเริ่มต้นในการผลักดันและพัฒนาอุตสาหกรรมสัตว์เลี้ยงแบบครบวงจร ผู้เข้าชมงานจะได้พบปะกับผู้ผลิตอาหารสัตว์เลี้ยงแบรนด์ชั้นนำของประเทศไทยและต่างประเทศ รวมถึงผลิตภัณฑ์ทั่วไปสำหรับสัตว์เลี้ยง

อาทิ ของเล่น เสื้อผ้าและเครื่องประดับ สายจูง ปลอกคอ บ้านและเฟอร์นิเจอร์สัตว์เลี้ยง อุปกรณ์ดูแลความสะอาด และผลิตภัณฑ์รักษาสุขภาพสัตว์หลากหลายรูปแบบ ไปจนถึงธุรกิจการออกฉลากอาหารสัตว์เลี้ยงในผลิตภัณฑ์ส่วนตัว(OEM) และผู้ผลิตวัตถุดิบในการผลิตอาหารสัตว์

AEBB159D 2E84 4A01 A6A7 2B0C45E68B8E

“อุตสาหกรรมอาหารสัตว์เลี้ยงของประเทศไทยเติบโตอย่างก้าวกระโดด นำรายได้เข้าประเทศจากการส่งออกเป็นอันดับ 3 ของโลก ประมาณปีละ 65,000 ล้านบาท และ 9 เดือนแรกของปี 2565 (ม.ค.-ก.ย.65) สามารถส่งออกไปแล้ว     กว่า 75,000 ล้านบาท ด้วยตัวเลขดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่า อุตสาหกรรมอาหารสัตว์เลี้ยงของประเทศไทยสามารถตอบสนอง  ต่อตลาดทั้งระดับกลางและระดับบนได้เป็นอย่างดีอาหารสัตว์เลี้ยงไทยมีคุณภาพ มาตรฐานปลอดภัยและระบบการผลิตที่สร้างความยั่งยืนให้กับสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะ functional food ที่สามารถส่งเสริมสุขภาพสัตว์เลี้ยงเฉพาะทาง โดยกระทรวงเกษตรฯ พร้อมที่จะสนับสนุนเกษตรกรและภาคธุรกิจ ทั้งในด้านของมาตรฐานต่างๆ ให้เป็นที่ยอมรับของตลาดทั่วโลก และในเรื่องของเทคโนโลยี และนวัตกรรมในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์เลี้ยง ดังนั้นจากสถานการณ์ขณะนี้ ถือเป็นโอกาสของเกษตรกรไทยและภาคธุรกิจ ที่จะรักษาตลาดเดิมไว้และเร่งพัฒนาเพื่อขยายตลาดทั่วโลกต่อไป“ รองปลัดเกษตรฯ กล่าว

BCDD144D 53FD 4EF5 9543 95ED85766F4E
CFCF532E C01F 492C 8A64 86C699749369

ทั้งนี้ ความสำเร็จของการเติบโตของธุรกิจอาหารสัตว์เลี้ยงของประเทศไทยและเป็นที่เชื่อถือของประเทศคู่ค้านั้นเกิดจากความร่วมมือหลายฝ่ายทั้งภาครัฐและเอกชน เครือข่าย สมาคม ชมรมที่เกี่ยวข้องทั้งหมดภายใต้การกำกับดูแลด้านคุณภาพ มาตรฐาน ที่รับผิดชอบโดยกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

อย่างไรก็ตาม เพื่อให้การเติบโตของธุรกิจอาหารสัตว์เลี้ยงเพิ่มขึ้น กรมปศุสัตว์จะจัดตั้งศูนย์บริการด้านอาหารสัตว์เลี้ยงแบบเบ็ดเสร็จ (Pet Food Service Center)ขึ้น เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการ เกษตรกร และชาชนทั่วไป ที่มาขอรับบริการด้านอาหารสัตว์เลี้ยง ทั้งการขออนุญาต ขึ้นทะเบียน การออกใบรับรอง การออก Health Certificate การส่งออก เป็นต้น และดำเนินการให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด ทั้งระดับกลางและระดับบน ภายใต้ คุณภาพ มาตรฐาน และเงื่อนไขที่ประเทศคู่ค้ากำหนด

7E3A2422 470F 44DD A535 0C2C38D772BA
842A1E4B E647 4EE7 B292 8E9B80B191D1