กรมวิชาการเกษตร รับรางวัลการวิจัยแห่งชาติ รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้นประจำปี 2566 

นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เปิดเผยว่า รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้นประจำปี งบประมาณ 2566 ที่ได้รับรางวัลการวิจัยแห่งชาติ: รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น มีจำนวน 55 รางวัล  ผลงานเรื่อง “การพัฒนาเครื่องพ่นสารป้องกันกำจัดหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุดแบบอุโมงค์ลม” จากสถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรม ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณ ในสาขา เกษตรศาสตร์และชีววิทยา รางวัลการวิจัยแห่งชาติ : รางวัลประดิษฐ์คิดค้น ต้องเป็นผลิตผล ผลิตภัณฑ์ กรรมวิธี กระบวนการ วิธีการ หรือระบบ ตลอดจนวิทยาการต่างๆ ที่ดีเด่นพิสูจน์แล้วว่าเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติ ทั้งด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสังคมศาสตร์ ซึ่งงานวิจัยของกรมวิชาการเกษตรที่ได้รับรางวัล เป็นการพลิกโฉมการพ่นสารป้องกันกำจัดหนอนกระทู้ข้าวโพดในประเทศไทย 

EAB36200 50D5 4A25 8459 A194FAFD04AC

การพ่นสารแบบเดิมด้วยเครื่องพ่นแบบสะพายหลังแบบใช้แรงงานคนเดินพ่น เป็นการพ่นที่มีประสิทธิภาพต่ำ ความสามารถในการพ่นเพียง 1 ไร่ต่อชั่วโมง ไม่สามารถควบคุมการแพร่ระบาดของหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุดได้ทันท่วงที 

ดร.ยุทธนา เครือหาญชาญพงค์ วิศวกรการเกษตรชำนาญการพิเศษ ของสถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรม จึงได้ออกแบบ “เครื่องพ่นสารป้องกันกำจัดหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุดแบบอุโมงค์ลม” ซึ่งอาศัยหลักการของการใช้แรงลม ช่วยกระจายละอองฝอยของสารที่ออกจากหัวฉีดไปโดนตัวหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุดที่หลบซ่อนอยู่ในกรวยใบ หรือใต้ใบได้โดยตรง

77F32E0A DB19 4F1E B4CD 2F0689E90BEB

เครื่องพ่นสารที่ออกแบบใหม่ สามารถพ่นสารออกฤทธิ์ทั้งสารเคมี และ ชีวภัณฑ์  มีความสามารถในการทำงาน 20 ไร่ต่อชั่วโมง สามารถพ่นสารป้องกันการระบาดของหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุดตั้งแต่ระยะต้นอ่อนของข้าวโพดจนถึงการพ่นครั้งสุดท้ายที่ระยะเริ่มติดฝัก ที่มีความสูงของต้นข้าวโพดประมาณ 1 เมตรนอกจากนี้ยังเป็นการพ่นแบบใช้น้ำน้อย ช่วยลดการใช้น้ำในการพ่นสารได้มากกว่า 60 เปอร์เซ็นต์ และลดปริมาณสารเคมีและชีวภัณฑ์ลงได้ 20 เปอร์เซ็นต์   

B401ABEB 7D89 4337 85DF 984C29F12BE0

อธิบดีกรมวิชาการเกษตร กล่าวในตอนท้ายว่า นวัตกรรมที่ออกแบบใหม่ สามารถพ่นป้องกันกำจัดการระบาดของหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุดได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ยังขยายผลไปพืชอื่น อาทิเช่น ข้าว ถั่วเขียว ถั่วเหลือง ทานตะวัน ซึ่งสามารถพ่นได้ทุกอายุการเจริญเติบโตของพืช ปัจจุบันมีบริษัทเอกชน 2 บริษัท รับต้นแบบจากกรมวิชาการเกษตร ไปผลิตจำหน่ายในเชิงพาณิชย์  

E717E2AC BDBD 4700 B564 43EBC9C4AB6A

และ เป็นที่น่ายินดีว่า “เครื่องพ่นสารป้องกันกำจัดหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุดแบบอุโมงค์ลม” ยังได้รับรางวัลรางวัลเลิศรัฐ ประเภทรางวัลนวัตกรรมการบริการ ระดับดี จากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ประจำปี 2565 และ ผลงานสิ่งประดิษฐ์คิดค้น ระดับดี ประจำปี 2565 ของกรมวิชาการเกษตร ซึ่งเป็นการตอกย้ำว่า ผลงานวิจัยของกรมวิชาการเกษตร เป็นผลงานที่มีคุณภาพสร้างคุณประโยชน์เป็นวงกว้างแก่ภาคการเกษตรไทย  

สนใจติดต่อข้อมูลได้ที่ สถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรม 02-5792757