ปลัดเกษตรฯ ยกขบวนเทคโนโลยีการผลิตข้าว ส่งต่อองค์ความรู้ให้แก่เกษตรกรภาคอีสาน ใน “งานรณรงค์ถ่ายทอดเทคโนโลยีลดต้นทุนการผลิตด้านการเกษตร สำหรับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวเนื่องในวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ปี 2566″

นายประยูร อินสกุล ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานพิธีเปิดงานรณรงค์ถ่ายทอดเทคโนโลยีลดต้นทุนการผลิตด้านการเกษตร สำหรับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวเนื่องในวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจำปี 2566 พร้อมทั้งมอบรางวัลเกษตรกรดีเด่นและปัจจัยการผลิตแก่กลุ่มเกษตรกร โดยมีนายภูมิสิทธิ์ วังคีรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา นายณัฏฐกิตติ์ ของทิพย์ อธิบดีกรมการข้าว นายอานนท์ นนทรีย์ รองอธิบดีกรมการข้าว และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน เข้าร่วม ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22 – 23 มิถุนายน 2566 ณ Korat Hall ชั้น 4 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล โคราช จังหวัดนครราชสีมา ว่า ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542 เป็นต้นมา คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ กำหนดให้วันที่ 5 มิ.ย.ของทุกปีเป็น“วันข้าวและชาวนาแห่งชาติ” มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ที่ได้ทรงทำนุบำรุงกิจการด้านข้าวมาโดยตลอด และรำลึกถึงความสำคัญของข้าวที่เป็นพืชอาหารหลักของคนไทยมาอย่างยาวนาน รวมทั้งชาวนาที่ได้ทุ่มเทเสียสละแรงกาย แรงใจ ปลูกข้าวให้คนไทยได้มีอาหารบริโภคอย่างอุดมสมบูรณ์ตลอดมาซึ่ง “ชาวนา” ถือเป็นอาชีพที่มีบทบาทสำคัญในการสร้างความมั่นคงทางอาหารให้กับประเทศ จึงจำเป็นต้องมีการสนับสนุน และส่งเสริมให้มีศักยภาพ

งานรณรงค์ถ่ายทอดเทคโนโลยีลดต้นทุนการผลิตด้านการเกษตร

“ขณะนี้ได้มอบหมายให้ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปรับลดขั้นตอนการดำเนินงานและระยะเวลาให้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับเกษตรกรและผู้ประกอบการ โดยเฉพาะขั้นตอนการอนุมัติ อนุญาตต่าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการส่งออกสินค้าเกษตร ทั้งข้าว ยางพารา และผลไม้ เป็นต้น ทั้งนี้ เกษตรกรต้องพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง เรียนรู้เทคโนโลยีนวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อช่วยลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต และจำเป็นต้องมีการพัฒนาทักษะดิจิทัล (Digital Skills) โดยมีเป้าหมายยกระดับให้ชาวนาเป็นผู้ผลิต แปรรูป และขายเองได้ นอกจากนี้ ยังต้องส่งเสริมการแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม และผลักดันการค้าขายข้าวเพื่อการส่งออกให้มากขึ้นด้วย” ปลัดเกษตรฯ กล่าว

งานรณรงค์ถ่ายทอดเทคโนโลยีลดต้นทุนการผลิตด้านการเกษตร

ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมการข้าว เป็นหน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบงานด้านการผลิตข้าวและการพัฒนาชาวนาของประเทศทั้งระบบ มีการกำหนดยุทธศาสตร์ข้าวไทย ปี 2563 – 2567 เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการดำเนินงานและเป็นประโยชน์ต่อชาวนามากที่สุด โดยมุ่งเน้นให้ชาวนามีความเข้มแข็ง พึ่งพาตนเองได้ อยู่ดีมีสุข บริหารจัดการด้านการผลิตข้าวให้มีประสิทธิภาพ ตรงตามความต้องการของตลาดมีการวิจัยและพัฒนาพันธุ์ข้าว รวมทั้งการผลิตข้าวให้สามารถแข่งขันได้ ขณะเดียวกันต้องส่งเสริม สนับสนุนการแปรรูปผลิตภัณฑ์ให้มีมูลค่าสูงตามความต้องการของตลาด เพื่อสร้างรายได้ให้ชาวนาอย่างยั่งยืนด้วย ซึ่งการจัดงานฯ ในวันนี้ ถือเป็นโอกาสอันดีที่ชาวนา เกษตรกร และประชาชนที่สนใจจะได้รับองค์ความรู้จากการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและแปรรูปข้าว สามารถนำกลับไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับการทำนาของตนเองได้

งานรณรงค์ถ่ายทอดเทคโนโลยีลดต้นทุนการผลิตด้านการเกษตร

ด้าน นายณัฏฐกิตติ์ ของทิพย์ อธิบดีกรมการข้าว กล่าวเพิ่มเติมว่า กิจกรรมที่น่าสนใจภายในงานจะมีการนำนิทรรศการด้านข้าวต่าง ๆ มากมายมาจัดแสดง อาทิ นิทรรศการเทิดพระเกียรติ 91 พรรษา นิทรรศการและสาธิตด้านการลดต้นทุนการผลิตข้าว การสาธิตจัดแสดงนวัตกรรมข้าวในรูปแบบต่าง ๆ และยังมีการนำเทคโนโลยีการผลิตข้าว รวมไปถึงเทคโนโลยีอัจฉริยะต่าง ๆ มาจัดแสดงและสาธิตองค์ความรู้ เพื่อถ่ายทอดให้ผู้ที่สนใจนำกลับไปปรับใช้ในการปฏิบัติจริงได้ ตลอดจนกิจกรรมให้ร่วมสนุกชิงรางวัลมากมาย อาทิ กิจกรรมประกวดหนุ่มข้าวเหนียว สาวข้าวหอม กิจกรรมการประกวดสุนทรพจน์ กิจกรรมการประกวดภาพถ่าย ระบายสี กิจกรรมการประกวดจัดสวนถาด กรมการข้าว จึงขอเชิญชวนเกษตรกรและประชาชนที่สนใจเข้าร่วมชมงานได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 23 มิถุนายน 2566 ณ Korat Hall ชั้น 4 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล โคราช จังหวัดนครราชสีมา นอกจากนี้ยังมีการถ่ายทอดสดบรรยากาศ กิจกรรมภายในงาน ผ่าน Facebook Fanpage : Rice news Channel อีกด้วย

งานรณรงค์ถ่ายทอดเทคโนโลยีลดต้นทุนการผลิตด้านการเกษตร
งานรณรงค์ถ่ายทอดเทคโนโลยีลดต้นทุนการผลิตด้านการเกษตร
งานรณรงค์ถ่ายทอดเทคโนโลยีลดต้นทุนการผลิตด้านการเกษตร

งานรณรงค์ถ่ายทอดเทคโนโลยีลดต้นทุนการผลิตด้านการเกษตร
งานรณรงค์ถ่ายทอดเทคโนโลยีลดต้นทุนการผลิตด้านการเกษตร

งานรณรงค์ถ่ายทอดเทคโนโลยีลดต้นทุนการผลิตด้านการเกษตร
งานรณรงค์ถ่ายทอดเทคโนโลยีลดต้นทุนการผลิตด้านการเกษตร

งานรณรงค์ถ่ายทอดเทคโนโลยีลดต้นทุนการผลิตด้านการเกษตร

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    เปิดใช้งานตลอด

    ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

    คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้
    รายละเอียดคุกกี้

บันทึกการตั้งค่า