สวนนงนุชพัทยา จับมือสวนพฤกษศาสตร์คิวบา ร่วมมืออนุรักษ์พันธุ์พืช

สวนนงนุชพัทยา ลงนาม MOU กับสวนพฤกษศาสตร์ประเทศคิวบา และ The University of Havana เพื่อแลกเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์ต้นไม้ และอนุรักษ์พันธุ์พืช มุ่งสู่การวิจัย

วันที่ 22  มิ.ย. 65 ณ สวนนงนุชพัทยา จ.ชลบุรี นายกัมพล ตันสัจจา ประธานสวนนงนุชพัทยา พร้อมด้วย Mr.Carlos Manuel Perez Cuevas  Director, Jardin Botanico Nacional  และ Dr. Miriam Nicado García, Rector of the University of Havana  ร่วมลงนาม MOU ความร่วมมือ แลกเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์และต้นไม้  เพื่อการอนุรักษ์พันธุ์พืชและมุ่งสู่การวิจัย

789072F2 8A53 4E6B 8C20 B845218CF6F1

นายกัมพล ตันสัจจา ประธานสวนนงนุชพัทยา กล่าวว่า สำหรับการลงนามความร่วมมือในครั้งนี้  สวนนงนุชพัทยา และ สวนพฤกษศาสตร์ Jardin Botanico Nacional  ประเทศคิวบา ได้แลกเปลี่ยนความรู้ในเรื่องเมล็ดพันธุ์พืชที่หายาก ซึ่งอยู่ภายใต้แผนการศึกษาและนันทนาการด้านสิ่งแวดล้อม 

รวมทั้งมีภารกิจให้การศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมแก่ผู้ที่มาเยี่ยมชมและมีส่วนร่วมในการวิจัยทางวิทยาศาสตร์และการอนุรักษ์พืช รวมถึงเชื้อรา ตลอดจนการสอนเรื่องสวนพฤกษศาสตร์ในระดับมหาวิทยาลัย ซึ่งทั้ง 2 แห่ง มีเป้าหมายร่วมกันในการจัดตั้งพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์และคอลเลกชั่นพืช เพื่อการวิจัยและการอนุรักษ์  

24229BF6 1B7E 4084 BF82 60EDAA3156D4
1FF50843 8C74 4463 909B 4DE2E7D2D84C

อีกทั้งการลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ เพื่อการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรและสิ่งอำนวยความสะดวกที่มีอยู่ โดยการลงนามดังกล่าวอยู่ภายใต้การวิจัยและการพัฒนาพันธุ์พืชต่าง ๆ ที่ไม่มีค่าใช้จ่าย แต่จะขึ้นอยู่กับความร่วมมือการแลกเปลี่ยนชนิดพันธุ์พืช 

1D00EC26 0655 46C1 9179 01ECA7779E4D
1CC5B976 638D 4A46 8178 1A35246CC830

ทั้งนี้ ในอนาคต สวนพฤกษศาสตร์ Jardin Botanico Nacional ประเทศคิวบา จะได้ส่งคณะเจ้าหน้าที่มาศึกษาดูงานด้านสวนพฤกษศาสตร์เพื่อการท่องเที่ยวและการอนุรักษ์พันธุ์ไม้ ที่สวนนงนุชพัทยาต่อไป