เปิดปมวิบากกรรม ”กรมการข้าว” จัดซื้อเครื่องคัดทำความสะอาดเมล็ดพันธุ์ข้าว 200 เครื่อง 50 ล้านบาท 

ข่าวดังออนไลน์ข้ามวัน กรณีประธานศูนย์ข้าวชุมชนเข้าแจ้งความแจ้งที่กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง บก.ปปป. โดยนำหลักฐานผลการตรวจสอบเครื่องคัดทำความสะอาดเมล็ดพันธุ์ข้าว ที่กรมการข้าวกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดซื้อด้วยเงินงบประมาณปี 2563 และได้จัดส่งไปให้ศูนย์ข้าวชุมชนทั่วประเทศ จำนวน 200 เครื่อง มูลค่าเครื่องละ 2.5 แสนบาท งบประมาณ 50 ล้านบาท

นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่มีกรณีร้องเรียนเรื่องนี้ เพราะในเดือนตุลาคม 2564 ประธานศูนย์ข้าวชุมชนจังหวัดนครราชสีมา เคยร้องเรียนไปยังคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) รวมไปถึงคณะกรรมาธิการ (กมธ.)การเกษตรและสหกรณ์ วุฒิสภา ก็เคยลงพื้นที่ตรวจสอบกรณีนี้

โครงการนี้มีที่มาที่ไปอย่างไร 

ศูนย์ข้าวชุมชนเป็นองค์กรชาวนาที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้สนับสนุนการจัดตั้งขึ้นตั้งแต่ปี 2543 เป็นต้นมา มีบทบาทหน้าที่ในการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีในชุมชนเป็นศูนย์เรียนรู้ในการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าว รวมทั้งเป็นศูนย์กลางการพัฒนาข้าวของชุมชน

โดยในปี 2563 กรมการการข้าว โดยสำนักส่งเสริมการผลิตข้าว ได้ดำเนินงานโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2563 กิจกรรมหลักเสริมสร้างศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ข้าวชุมชนซึ่งโครงการดังกล่าว ได้มีศูนย์ข้าวชุมชนที่เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 400 แห่ง 

การคัดเลือกศูนย์ข้าวชุมชนที่มีศักยภาพโดยมีเกณฑ์การพิจารณา ดังนี้ 

1. ขึ้นทะเบียนกับกรมการข้าว 

2. ไม่ได้รับการสนับสนุนจากโครงการอื่นๆ ของกรมการข้าว 

3. มีความสามารถในการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวได้ไม่น้อยกว่า 100 ตัน/ศูนย์/ปี

4. มีแผนการกระจายผลผลิตที่ผลิตได้ จำนวน 200 แห่ง โดยศูนย์ข้าวชุมชนดังกล่าวที่มีการจัดตั้งไว้แล้วนั้นยังคงมีการดำเนินงานกิจกรรมต่อเนื่องในลักษณะการบริหารจัดการแบบชุมชนมีส่วนร่วม “โดยชาวนาเพื่อชาวนา ” ภายใต้การกำกับดูแลโดยกรมการข้าว ซึ่งได้วางระบบร่วมกับผู้แทนของศูนย์ข้าวชุมชนโดยจัดตั้งคณะกรรมการในการบริหารศูนย์ข้าวชุมชน ในทุกระดับ และมีการสร้างเครือข่ายในรูปแบบของคณะกรรมการได้แก่ ระดับศูนย์ จังหวัด เขต และประเทศ 

กรมการข้าวจึงประกวดราคาซื้อเครื่องคัดทำความสะอาดเมล็ดพันธุ์ข้าว ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2563 กิจกรรมหลักเสริมสร้างศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ข้าวชุมชน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

จากการตรวจสอบการจัดซื้อผ่าน เวปไซด์ องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) ปรากฎข้อมูลดังนี้

ประกวดราคาซื้อเครื่องคัดทำความสะอาดเมล็ดพันธุ์ข้าว ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2563 กิจกรรมหลักเสริมสร้างศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ข้าวชุมชน

เลขที่โครงการ : 63057144703

ราคากลาง : 49,000,000 บาท

วงเงินงบประมาณ : 50,000,000 บาท

ราคาที่ตกลงซื้อ/จ้าง : 33,126,173 บาท

วันที่ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : 18 มิ.ย. 63

วันที่ลงนามในสัญญา :29 ก.ค. 63

วันที่สิ้นสุดสัญญา :26 พ.ย. 63

สัญญาเลขที่ ซ.สสข16/2563

https://actai.co/ProjectDetail/63057144703?fillterPj=

ที่น่าสนใจคือ มีเอกชนที่รับข้อมูลเสนอราคาซื้อซอง 21 ราย พบยืนซอง 7 ราย เอกชนผ่านคุณสมบัติ 5 ราย และเข้าเสนอราคาเพียง 1 รายเท่านั้น โดยเสนอราคา 33,126,173 บาท หรือตกเครื่องละ165,630 บาท ซึ่งราคาต่ำกว่าราคากลางที่ตั้งไว้ 49 ล้านบาท อยู่ 15,873,827 บาท

หากเมื่อเจาะลึกเข้าไปในรายละเอียด 200 ศูนย์ข้าวชุมชน ที่ได้รับเครื่องคัดทำความสะอาดเมล็ดพันธุ์ข้าว ปรากฎข้อมูลดังนี้ 

เขต 1 กทม./นนทบุรี/ปทุมธานี/พระนครศรีอยุธยา/สระบุรี/ลพบุรี/ชัยนาท/อุทัยธานี รวม 21 ศูนย์

เขต 2 นครปฐม/ สุพรรณบุรี /ราชบุรี/ สมุทรปราการ รวม 8 ศูนย์

เขต 3 ระยอง/สระแก้ว/ชลบุรี/ฉะเชิงเทรา รวม 6 ศูนย์

เขต 4 ขอนแก่น/มหาสารคาม/กาฬสินธุ์/มุกดาหาร/สกลนคร/บึงกาฬ/หนองคาย/นครพนม/อุดรธานี/เลย/หนองบัวลำพู รวม 55 ศูนย์ (ขอนแก่นจังหวัดเดียว 25 ศูนย์)

เขต 5 ชัยภูมิ/นครราชสีมา/บุรีรัมย์/สุรินทร์/ศรีสะเกษ/อุบลราชธานี/อำนาจเจริญ/ยโสธร/ร้อยเอ็ด รวม 66 ศูนย์

เขต 6 เชียงราย/แพร่/ลำพูน/พะเยา/ลำปาง/เชียงใหม่ รวม 26 ศูนย์

เขต 7 นครสวรรค์/กำแพงเพชร/ตาก/สุโขทัย/พิษณุโลก/อุตรดิตถ์ รวม 14 ศูนย์

เขต 8 นครศรีธรรมราช/สตูล/พัทลุง/ปัตตานี รวม 4 ศูนย์

ทั้งนี้ ประธานศูนย์ข้าวในหลายพื้นที่ ได้มีการตรวจสอบเครื่องพบปัญหา จึงนำเรื่องร้องเรียนและแจ้งความกับ บก.ปปป.ให้ดำเนินคดีกับผู้รับผิดชอบโครงการนี้ โดยอ้างผลการทดสอบของศูนย์วิจัยข้าวในหลายจังหวัด โดยเฉพาะจังหวัดราชบุรี ที่ได้ทำการทดสอบเครื่องฯ ดังกล่าวแล้วพบว่า ไม่ได้มาตรฐาน และต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนด

เรื่องนี้ต้องดูกันยาวๆ เจาะลึกรายละเอียดและติดตามกันต่อเนื่อง เพราะเป็นโครงการที่เกี่ยวข้องกับศูนย์ข้าวชุมชน 200 ศูนย์ ที่สำคัญอธิบดีกรมการข้าว เด้งรับลูก ชงเรื่องให้ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณา เพื่อสอบสวนวินัยร้ายแรงข้าราชการที่เกี่ยวข้อง

เรื่องการจัดซื้อจัดจ้างในกรมการข้าว ยังมีอีกหลายโครงการ ที่กำลังถูกตรวจสอบอย่างเข้มข้นจากภาคประชาชน และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะพื้นที่ภาคอีสาน ทีมข่าวเรื่องเล่าข่าวเกษตร จะติดตามเรื่องนี้อย่างต่อเนื่อง

วันเวลานี้..กระซิบได้อย่างเดียว

พรุ่งนี้ ก็มีข่าวนี้…อีกกกกกกกก

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    เปิดใช้งานตลอด

    ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

    คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้
    รายละเอียดคุกกี้

บันทึกการตั้งค่า