นานแล้ว…เมื่อเข้าสู่ยุคถดถอยของทีวีดิจิทัลไม่ได้เจอการประกวดราคา”ผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์”ผ่านรายการโทรทัศน์ ในระดับ 8.5 ล้านบาท ของหน่วยงานในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

นานแล้ว…เมื่อเข้าสู่ยุคถดถอยของทีวีดิจิทัลไม่ได้เจอการประกวดราคาผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ผ่านรายการโทรทัศน์ ในระดับ 8.5 ล้านบาท ของหน่วยงานในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ งานแบบนี้คงจะมีแค่กรมชลประทานเท่านั้นที่พอจะมีงบประมาณในระดับนี้..

ถ้าดูจากงบประชาสัมพันธ์ก่อนหน้าที่อยู่ระดับ 70 ล้าน ก็เป็นงบของกรมชลประทาน ปี 2565 มีการจำแนกสื่อโทรทัศน์ไว้ที่ 9 ล้านบาท ใช้งบและเบิกจ่ายไปแล้ว 2,876,180 บาท คงเหลือ 6,123,180 บาท

แล้วงบ 8.5 ล้านนี่มาจากไหน หรือ ไม่ใช่งบประชาสัมพันธ์ปกติ❓

เพราะก่อนหน้านั้น มีการประกวดราคา จ้างจัดทำโครงการผลิต

และเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ใน

รายการโทรทัศน์ รูปแบบการให้ความรู้เกี่ยวกับกรมชลประทาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65087582/15) งบประมาณ 5,136, 000.00 ล้านบาท 

ปีหนึ่งกรมชลประทานใช้งบประชาสัมพันธ์ไปเท่าไหร่กันแน่❓

เรื่องการใช้งบประชาสัมพันธ์เป็นเรื่องจำเป็นในการสร้างการรับรู้ ส่วนจะได้ผลตรงตามกลุ่มเป้าหมายหรือไม่นั้น วัดผลกันไม่อยาก

งานระดับนี่น่าสนใจ ว่าใครจะได้ชิ้นปลามันๆไปครอบครอง 

แต่ที่แน่ๆ…ประเด็นนี้น่าสนใจ📌