สิ้นสุดฤดูหนาว.. ไทยเข้าสู่ฤดูร้อนอย่างเป็นทางการแล้ว ปีนี้จะร้อนกว่าปีที่แล้ว 1-2 องศา และสิ้นสุดกลาง พ.ค.

วันที่ 22 ก.พ.2567 กรมอุตุนิยมวิทยา ได้ออกประกาศเรื่อง การเข้าสู่ฤดร้อนของประเทศไทย พ.ศ.2567 มีเนื้อหาว่า ประเทศไทยได้สิ้นสุดฤดูหนาวและเข้าสู่ฤดูร้อนแล้ว ในวันที่ 21 ก.พ.2567 โดยในตอนกลางวันบริเวณประเทศไทยมีอากาศร้อนเกือบทั่วไปต่อเนื่อง อุณหภูมิสูงสุดมากกว่า 35 องศาเซลเซียส เนื่องจากได้รับอิทธิพลจากรังสีดวงอาทิตย์เพิ่มมากขึ้น ประกอบกับมีลมฝ่ายใต้พัดปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบน ซึ่งเป็นรูปแบบลักษณะอากาศของฤดูร้อน

 อย่างไรก็ตามบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะยังคงมีอากาศเย็นในตอนเช้าจนถึงประมาณกลางเดือนมีนาคม และคาดว่า ฤดูร้อน จะสิ้นสุดประมาณกลางเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2567

990341