ฝนตก เตือน “โรคใบจุดซิกาโตกาสีเหลืองในกล้วย”

สภาพอากาศในช่วงนี้ฝนตกบางพื้นที่ เตือนผู้ปลูกกล้วย ในระยะ การเจริญเติบโตทางลำต้น รับมือโรคใบจุดซิกาโตกาสีเหลือง (เชื้อรา Pseudocercospora musae (Mycosphaerella musicola)

เริ่มแรก พบจุดขนาดเล็ก สีเหลือง ต่อมาขยายใหญ่ เป็นขีดสีเหลืองยาวขนานไปตามเส้นใบ จากนั้นจะใหญ่ขึ้น ตรงกลางแผลแห้งเป็นสีน้ำตาลปนเทา แผลคล้ายรูปตา มีวงสีเหลืองล้อมรอบ

เมื่ออาการรุนแรงใบจะเหลือง ขอบใบแห้งและฉีกขาดทำให้กล้วยมีการเจริญเติบโตไม่เต็มที่ การออกดอกและผลไม่ปกติ ผลไม่สมบูรณ์ มีขนาดเล็ก แก่ก่อนกำหนด คุณภาพไม่เป็นที่ต้องการของตลาด

เมื่อพบอาการของโรคให้รีบดำเนินการกำจัดหรือขอคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอ สำนักงานเกษตรจังหวัด เพื่อหาแนวทางการควบคุมและป้องกันกำจัดก่อนเกิดการระบาดรุนแรง


306192302 419691940310026 4924060248227936927 n
โรคใบจุดซิกาโตกาสีเหลืองในกล้วย

แนวทางป้องกัน/แก้ไข

๑. ตัดแต่งใบกล้วยในแต่ละต้น หรือแต่ละกอไม่ให้แน่นเกินไปเพื่อลดความชื้นในกอกล้วย ที่จะเสี่ยงต่อการเกิดโรคหรือสะสมโรค

๒. ตรวจแปลงกล้วยอย่างสม่ำเสมอ หากพบใบกล้วยมีอาการโรค ให้รีบตัดใบที่เป็นโรค นำออกไปทำลายนอกแปลงปลูก แล้วพ่นด้วยสารป้องกันกำจัดโรคพืช โพรคลอราซ ๕o% ดับเบิ้ลยูพี อัตรา ๓๐ กรัมต่อน้ำ ๒๐ ลิตร หรือ ทีบูโคนาโซล ๔๓% เอสซี อัตรา ๓o มิลลิลิตรต่อน้ำ ๒๐ ลิตร หรือ ไดฟีโนโคนาโซล ๒๕% อีซี อัตรา ๓๐ มิลลิลิตรต่อน้ำ ๒๐ ลิตร หรือ แมนโคเซบ ๘o % ดับเบิ้ลยูพี อัตรา ๓๐ กรัมต่อน้ำ ๒๐ ลิตร โดยพ่นให้ทั่วต้นที่เป็นโรค

และหากเกษตรกรต้องการปลูกกล้วยในพื้นที่ใหม่ ควรหลีกเลี่ยงการปลูกในพื้นที่ที่เคยมีการระบาดของโรคนี้มาก่อน และไม่นำหน่อพันธุ์จากต้นตอที่เป็นโรคไปปลูก ให้เลือกใช้หน่อกล้วยที่มีคุณภาพดีจากแหล่งปลอดโรค และควรทำความสะอาดอุปกรณ์การเกษตรที่ใช้กับต้นที่เป็นโรคก่อนนำกลับมาใช้ใหม่