รู้สักนิด ก่อนคิดใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ทดแทนปุ๋ยเคมี

ปุ๋ยอินทรีย์ 100 กิโลกรัมปลดปล่อยไนโตรเจนให้พืชใช้ได้ 0.15-0.64 กิโลกรัม

ปุ๋ยยูเรีย (46-0-0) 100 กิโลกรัม 46 กิโลกรัม มีไนโตรเจนที่พืชสามารถนำไปใช้ได้ 46 กิโลกรัม

ดังนั้น ถ้าใส่ปุ๋ยอินทรีย์ 1,000 กิโลกรัม/ไร่ จะมีไนโตรเจนให้พืชใช้ได้ 1.5 – 4.6 กิโลกรัม/ไร่

เพราะฉะนั้น หากต้องการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ทดแทนการใช้ปุ๋ยเคมี จะต้องใส่ปุ๋ยอินทรีย์ อย่างน้อย 3 – 5 ตัน/ไร่/ปี

ปุ๋ยอินทรีย์ มีธาตุอาหารครบทุกธาตุ แต่มีอยู่ในปริมาณน้อย และปลดปล่อยธาตุอาหารออกมาได้น้อยและช้า เมื่อเปรียบเทียบกับปุ๋ยเคมี ดังนั้น จึงควรใช้ปุ๋ยอินทรีย์ร่วมกับปุ๋ยเคมีดีที่สุด

277576080 755139295872011 8720387807330968603 n

ที่มา : กลุ่มวิจัยปฐพีวิทยา

กองวิจัยพัฒนาการผลิตทางการเกษตร

กรมวิชาการเกษตร