รู้หรือไม่ “การผ่าดอก” ทำให้ทุเรียนติดผลง่ายขึ้น

ดอกทุเรียนเป็นดอกสมบูรณ์เพศ มีเกสรตัวผู้และเกสรตัวเมียอยู่ในดอกเดียวกัน เกสรตัวเมียอยู่ตรงกลางรายล้อมด้วยเกสรตัวผู้ เมื่อถึงเวลาบ่าย ๆ เกสรตัวเมียจะโผล่ยาวพ้นดอกออกมาก่อนและพร้อมรับการผสม แต่อับละอองเกสรตัวผู้จะแตกและปลดปล่อยละอองเกสรออกมาประมาณ 1 ทุ่ม ในการที่จะเกิดผลของทุเรียนประกอบด้วย 2 กระบวนการ

ดอกทุเรียน

1.กระบวนการถ่ายละอองเกสร คือการที่ละอองเกสรตัวผู้มาตกลงบนปลายยอดเกสรตัวเมียละอองเกสรตัวผู้มีลักษณะเหนียวปลิวลมยาก การถ่ายเทละอองเกสรต้องอาศัยแมลงกลางคืนและค้างคาว

2.กระบวนการปฎิสนธิ เมื่อละอองเกสรตัวผู้มาตกลงบนปลายยอดเกสรตัวเมียแล้วก็จะงอกหลอดละอองเกสรไปตามก้านชูเกสรตัวเมียเข้าไปผสมกับไข่ที่อยู่ภายในรังไข่เกิดการปฎิสนธิขึ้นมา รังไข่จะพัฒนากลายเป็นผล ส่วนไข่จะพัฒนากลายเป็นเมล็ดเพื่อทำหน้าที่ขยายพันธุ์แบบอาศัยเพศต่อไป ในรังไข่ทุเรียน มีไข่อยู่จำนวน 25 ใบ ดังนั้นถ้าทุเรียนผสมติด 100% ทุเรียนผลนั้นจะมี 25 เมล็ด

ดอกทุเรียน

ทุเรียน เป็นพืชที่มีปัญหาการผสมตัวเอง มักจะผสมไม่ติด (Xenia effect )เป็นกลไกธรรมชาติที่ป้องกันพันธุ์อ่อนแอ แต่ถ้าใช้เกสรจากต่างต้นหรือต่างพันธุ์จะทำให้ผสมติดเมล็ดมาก พูเต็ม ผลใหญ่

ตำนานการผ่าดอกทุเรียน

ต้นตำรับการผ่าดอกทุเรียน คือ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านพืชสวน ดร.ทรงพล สมศรี เมื่อ 30 กว่าปีที่แล้วสมัยยังเป็นนักวิชาการเกษตร ศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี ทำงานวิจัยปรับปรุงพันธุ์ทุเรียน ซึ่งเป็นที่มาของทุเรียนจันทบุรี1-จันทบุรี10 ที่โด่งดังขณะนี้ การผสมเกสรทุเรียนเพื่อสร้างพันธุ์ลูกผสมใหม่จะต้องตัดละอองเกสรตัวผู้ออกก่อนแล้วคลุมดอกไว้เพื่อป้องกันการผสมตัวเองหรือจากดอกอื่นที่ไม่ต้องการ เมื่อถึงเวลากลางคืนจึงนำเกสรตัวผู้ที่เป็นคู่ผสมมาป้ายบนปลายยอดเกสรตัวเมียอย่างปราณีต ทำให้ผลนั้นมีรูปทรงสวยงาม เกษตรกรมาเห็นเข้าก็นำไปทำตามแล้วเรียกว่า “ผ่าดอก”

ข้อดีของการผ่าดอก

ทุเรียนติดผลแน่นอน ทรงสวย พูเต็ม ผลใหญ่

ข้อเสียของการผ่าดอก

เสียเวลา สิ้นเปลืองแรงงาน ทุเรียนติดเมล็ดมากทำให้แก่ช้า

ผ่าดอก” เหมาะสำหรับต้นทุเรียนที่ออกดอกน้อยต้องการความชัวร์ในการติดผล ทำเล่นสนุก ๆ แต่ถ้ามีดอกเยอะแค่ช่วยผสมเกสรปัดดอกในตอนกลางคืนก็เพียงพอแล้ว

การติดผลของทุเรียน

ระยะนี้ดอกทุเรียนกำลังบาน หากจัดการไม่เหมาะสมดอกจะร่วง การติดผลของทุเรียนมีปัจจัยที่เกี่ยวข้องดังนี้

1.ระยะเวลาที่เหมาะสมของการถ่ายละอองเกสร ดอกทุเรียนจะเริ่มบานช่วงบ่าย ๆ เวลาประมาณ 1 ทุ่มจะบานเต็มที่อับละอองเกสรตัวผู้จะแตกออก ละอองเกสรทุเรียนจะถูกถ่ายเทด้วยแมลงกลางคืนและค้างคาว

2.ความมีชีวิตของละอองเกสรตัวผู้ ซึ่งเมื่อแตกออกจะมีชีวิตประมาณ 48 ชั่วโมงและจะตายเมื่อถูกน้ำหรืออากาศเย็นจัด

3.ธาตุอาหารที่เกี่ยวข้องกับการงอกของละอองเกสรที่สำคัญคือแคลเซี่ยมและโบรอน

4.จำนวนละอองเกสรที่ตกบนปลายยอดเกสรตัวเมีย ยิ่งมีจำนวนละอองเกสรมาตกมาก ยิ่งทำให้มีโอกาสการผสมติดมากดังนั้นจึงควรช่วยทำการผสมเกสรทุเรียนตอนกลางคืนด้วยการใช้แปรงขนอ่อนหรือดอกไม้กวาดปัดดอก

5.ควรใช้เกสรตัวผู้จากต่างต้นหรือต่างพันธุ์ จะผสมเกสรได้ดีกว่าการใช้เกสรตัวผู้ในดอกหรือต้นเดียวกัน

6.การแข่งขันกันระหว่างดอก เกิดการแย่งอาหารทำให้อาหารไม่พอเลี้ยง ดอกร่วง หากมีดอกต่างรุ่นยิ่งแข่งขันกันมากจึงควรตัดแต่งดอกให้เป็นรุ่นเดียวกัน และเหลือดอกในปริมาณที่เหมาะสม และจำให้ขึ้นใจว่า ไว้ดอกเผื่อร่วง จะร่วงมาก

7.มีการจัดการน้ำที่เหมาะสม

น้ำกับการติดผลของทุเรียน

ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการติดผลของทุเรียน อีกอันหนึ่ง ก็คือ การจัดการน้ำที่เหมาะสม หลายคนสงสัยว่าที่เหมาะสมคืออย่างไร ต้องบอกว่าแต่ละสวน แต่ละพื้นที่มีความแตกต่างกัน ทั้งสภาพพื้นที่ ชนิดดิน ระบบการให้น้ำฯลฯ การที่จะบอกเป็นปริมาณน้ำจึงทำไม่ได้ เราต้องสังเกตจากอาการของพืชที่แสดงออกมา

ในช่วงทุเรียนดอกบาน เราควรลดปริมาณน้ำลงเล็กน้อยเหลือ 2 ใน 3 ของการให้ปกติเพื่อทำให้น้ำหวานเหนียว ๆ ที่ปลายยอดเกสรตัวเมียมีความเข้มข้นขึ้น การงอกของละอองเกสรตัวผู้ก็จะดีขึ้นด้วย

อาการของดอกทุเรียนที่ตอบสนองต่อน้ำ

น้ำพอดี ดอกเริ่มบานประมาณบ่ายโมง เกสรตัวเมียโผล่พ้นดอก เวลาประมาณ 1 ทุ่มเริ่มบานเต็มที่ทิ้งตัวลงไม่ห่างจากเกสรตัวเมียมาก รุ่งเช้าเกสรตัวผู้และหม้อตาลยังคงติดอยู่ที่ดอก เมื่อเด็ดก้านดอกมาจับปลาย 2 ด้าน งอเข้าหากันเป็นรูปตัวUแล้วจะหัก การให้น้ำพอดีจะทำให้การงอกของละอองเกสรและการปฎิสนธิของทุเรียนดีกว่าน้ำมากหรือน้อยเกินไป

น้ำมากเกินไป ก้านดอกจะกางออก เกสรตัวผู้งอห่างจากเกสรตัวเมีย เกสรตัวผู้และหม้อตาลหลุดร่วงเร็ว เมื่องอก้านดอกจะงอได้เพียงเล็กน้อยก็จะเปราะหักง่าย

น้ำน้อยเกินไป ก้านดอกเหี่ยวเป็นร่อง ดอกบานช้า ดอกกอดกันเป็นกระจุก เกสรตัวผู้และหม้อตาลไม่หลุดร่วงง่าย เมื่องอก้านดอกจนปลาย 2 ด้านชนกัน ก็ยังไม่หักเพราะก้านดอกเหี่ยวเหนียว

ช่วงดอกบานเมื่อลดน้ำลงแล้วเราจะขึ้นน้ำตามปกติเมื่อหางแย้หรือก้านชูเกสรตัวเมียไหม้เป็นสีน้ำตาลไปแล้วประมาณครึ่งหนึ่ง นั่นแสดงว่าการปฎิสนธิเสร็จสิ้นสมบูรณ์ รังไข่จะพัฒนากลายเป็นผลต่อไป

ที่มา- สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    เปิดใช้งานตลอด

    ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

    คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้
    รายละเอียดคุกกี้

บันทึกการตั้งค่า