อธิบดีกรมปศุสัตว์ แถลงข่าวการจัดงาน “วันอนุรักษ์และพัฒนากระบือปลักไทย ประจำปี พ.ศ. 2567” และการประกวดควายปลักไทย ชิงถ้วยพระราชทาน ครั้งแรกของประเทศไทย

DSC 4911
นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ อธิบดีกรมปศุสัตว์

วันที่ 10 มกราคม 2567 นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการแถลงข่าว พร้อมด้วยนายสัตวแพทย์โสภัชย์ ชวาลกุล นายสัตวแพทย์ประภาส ภิญโญชีพ และนายสัตวแพทย์บุญญกฤษ ปิ่นประสงค์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ โดยได้แถลงข่าวการจัดงานวันอนุรักษ์และพัฒนากระบือปลักไทย ประจำปี พ.ศ. 2567 ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 13 – 14 มกราคม 2567 ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาโคนม อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยมีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมงานแถลงข่าว ณ ลานเอนกประสงค์ หน้าตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์ พญาไท

DSC 4938
งานแถลงข่าว กระบือปลักไทย ประจำปี พ.ศ. 2567

นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวว่า การจัดงานวันอนุรักษ์และพัฒนากระบือปลักไทย ประจำปี พ.ศ. 2567 ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาสายพันธุ์กระบือปลักไทยให้มีลักษณะดี มีคุณภาพ เพิ่มจำนวนกระบือ อันจะเป็นการเพิ่มรายได้ให้เกษตรกร ส่งเสริมและอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย โดยใช้วิถีชีวิตแบบดั้งเดิมที่นำกระบือไปใช้ประโยชน์ในการทำเกษตร ต่อยอดการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการอนุรักษ์สายพันธุ์กระบือปลักไทย ซึ่งกรมปศุสัตว์ได้สนองพระราชดำริร่วมดำเนินโครงการอนุรักษ์และพัฒนากระบือไทย โดยได้ร่วมดำเนินการคัดเลือกกลุ่มเกษตรกรเข้าร่วมโครงการฯ เบื้องต้น จำนวน 26 กลุ่ม มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการจำนวน 1,084 ราย แม่กระบือจำนวน 3,362 ตัว ซึ่งเป็นแม่กระบือของโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ และแม่กระบือของเกษตรกรที่ประสงค์เข้าร่วมโครงการ ซึ่งได้มีการเตรียมพร้อมของแม่กระบือด้วยวิธีการทางธรรมชาติและใช้ฮอร์โมนเหนี่ยวนำการเป็นสัด และทำการผสมเทียมกระบือที่มีความพร้อมไปแล้วกว่า 500 ตัว มีกระบือตั้งท้องจากการผสมเทียมและใช้พ่อพันธุ์คุมฝูง จำนวนกว่า 360 ตัว และมีลูกกระบือเกิดใหม่แล้วกว่า 300 ตัว

DSC 4920
นายสัตวแพทย์ประภาส ภิญโญชีพ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์

ด้านนายสัตวแพทย์ประภาส ภิญโญชีพ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวเสริมว่า การจัดงานในครั้งนี้ จะทำให้เกษตรกรและประชาชนได้รับองค์ความรู้ ได้รู้จักการคัดเลือกกระบือปลักไทยพันธุ์ดีไว้ขยายพันธุ์ เพื่อเป็นเวทีพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการแสดงผลงานในการพัฒนาการผลิตกระบือปลักไทย ตลอดห่วงโซ่ การผลิตถึงการบริโภค ระหว่างหน่วยงานรัฐ องค์กรภาคเกษตรกร กลุ่มผู้ประกอบการ และองค์กรภาคเอกชน และเผยแพร่องค์ความรู้ให้เกษตรกรและประชาชนผู้สนใจด้านการจัดการการเลี้ยงกระบือปลักไทยการปรับปรุงพันธุ์ การป้องกันโรคระบาด การพัฒนาด้านเทคโนโลยีอาหารสัตว์ และเทคโนโลยีการผลิตกระบือปลักไทยที่มีคุณภาพ

DSC 4845
งานแถลงข่าว กระบือปลักไทย ประจำปี พ.ศ. 2567

สำหรับกิจกรรมภายในงาน จะมีการประกวดกระบือปลักไทย 18 รุ่น ประกอบด้วย

-กระบือเผือก เพศเมีย และเพศผู้ รุ่นลูกควาย อายุ 10 – 18 เดือน

-กระบือเผือก เพศเมีย และเพศผู้ รุ่นลูกควาย อายุ 18 – 24 เดือน

-กระบือเผือก เพศเมีย และเพศผู้ รุ่นควายรุ่น ฟันแท้ 1 คู่ อายุ 24 – 36 เดือน

-กระบือเผือก เพศเมีย และเพศผู้ รุ่นควายหนุ่มสาว ฟันแท้ 2 คู่ อายุ 36 – 48 เดือน

-กระบือดำ เพศเมีย และเพศผู้ รุ่นลูกควาย อายุ 10 – 18 เดือน

-กระบือดำ เพศเมีย และเพศผู้ รุ่นลูกควาย อายุ 18 – 24 เดือน

-กระบือดำ เพศเมีย และเพศผู้ รุ่นควายรุ่น ฟันแท้ 1 คู่ อายุ 24 – 36 เดือน

– กระบือดำ เพศเมีย และเพศผู้ รุ่นควายหนุ่มสาว ฟันแท้ 2 คู่ อายุ 36 – 48 เดือน

-กระบือปลักไทยแกรนด์แชมป์ เพศผู้ ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

-กระบือปลักไทยแกรนด์แชมป์ เพศเมีย ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

Poster


นอกจากนี้ ยังมีการจัดนิทรรศการต่างๆ จำนวน 3 โซน ประกอบด้วย

โซนที่ 1) นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ การดำเนินงานโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ และโครงการอนุรักษ์และพัฒนากระบือไทย ภายใต้ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน

โซนที่ 2) นิทรรศการวิชาการจากหน่วยงานภายใต้กรมปศุสัตว์ จำนวน 5 เรื่อง ได้แก่ การขึ้นทะเบียนกระบือปลักไทย การเลี้ยงดูกระบือปลักไทย อาหารสัตว์และพืชอาหารสัตว์สำหรับกระบือ การตรวจโครโมโซมฯ ในกระบือ การตรวจเร่งเนื้อแดงจากปัสสาวะกระบือ และโรคและการป้องกันที่สำคัญในกระบือ

โซนที่ 3) นิทรรศการของกลุ่มเกษตรกร/สหกรณ์/สมาคมฯ จำนวน 10 กลุ่ม และนิทรรศการมีชีวิต การแสดงพ่อพันธุ์กระบือปลักไทยต้นแบบ

Poster copy 2

ดังนั้น กรมปศุสัตว์ จึงขอเชิญชวนเกษตรกร รวมทั้งผู้สนใจในอาชีพการเลี้ยงกระบือ เที่ยวชมงานและร่วมกิจกรรม “วันอนุรักษ์และพัฒนากระบือปลักไทย ประจำปี พ.ศ. 2567” ในวันที่ 13 – 14 มกราคม 2567 ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาโคนม อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา เพื่อจะได้ศึกษาหาความรู้อย่างเต็มที่ และนำความรู้กลับไปประยุกต์ใช้ในการเลี้ยงกระบือ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยง การผลิตให้ดียิ่งขึ้น เป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศต่อไป

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    เปิดใช้งานตลอด

    ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

    คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้
    รายละเอียดคุกกี้

บันทึกการตั้งค่า