“ปศุสัตว์เดินหน้าลุยตรวจจับเนื้อเถื่อน ป้องกันลักลอบนำเข้า เพื่อป้องกันโรคระบาดและสารตกค้าง”

นายสรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์เปิดเผยว่า กรมปศุสัตว์มีภารกิจหน้าที่ในการป้องกันควบคุมการเกิดโรคระบาดในสัตว์และคุ้มครองผู้บริโภคให้บริโภคอาหารที่มีคุณภาพมาตรฐานด้านความปลอดภัยอาหาร ตามที่ได้มีเรื่องร้องเรียนว่ามีการลักลอบนำเข้าเนื้อสัตว์และซากสัตว์มาเก็บในห้องเย็นแห่งหนึ่งที่อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี จึงได้สั่งการด่วนให้เจ้าหน้าที่กองสารวัตรและกักกันพร้อมด่านกักกันสัตว์ ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงและการดำเนินการตามกฎหมาย พรบ.โรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2558 นั้น

S 843860

ผลการตรวจสอบห้องเย็นแห่งหนึ่ง ในวันที่ 24 มิถุนายน 2565 นี้ ที่อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี พบซากสัตว์นำเข้าจากต่างประเทศ ทั้งหมด 4 รายการ ปริมาณทั้งหมด 888.50 กิโลกรัม ได้ทำการตรวจสอบใบอนุญาตนำเข้าและใบอนุญาตเคลื่อนย้าย โดยทราบแหล่งที่มา 2 รายการและไม่ทราบแหล่งที่มา 2 รายการ ซึ่งที่ทราบแหล่งที่มา คือ ขาไก่กล่องขาว นำเข้าจากตุรกีจำนวน 16 กล่อง ปริมาณ 160 กิโลกรัม และหมูสามชั้น จากบราซิล 3 กล่อง ปริมาณ 58.5 กิโลกรัม สำหรับสินค้าที่ไม่ทราบแหล่งที่มาคือ ขาไก่บรรจุในกล่องสีน้ำตาล 20 กล่อง ปริมาณ 240 กิโลกรัม และขาหมู 43 กล่อง ปริมาณ 430 กิโลกรัม ดังนั้น อาศัยอำนาจตามพรบ. โรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2558 ในมาตรา 31 การนำเข้าซากสัตว์โดยไม่มีใบอนุญาต และมาตรา 34 การเคลื่อนย้ายซากสัตว์โดยไม่มีใบอนุญาต และมาตราอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง พนักงานเจ้าหน้าที่จึงได้ทำการอายัดซากสัตว์ไว้เพื่อตรวจสอบหาแหล่งที่มา ลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานในการเข้าตรวจสอบไว้ที่สภ.วารินชำราบ และแจ้งให้ผู้ประกอบการนำเอกสารใบอนุญาตนำเข้าและใบอนุญาตเคลื่อนย้ายซากสัตว์มาแสดงภายใน 7 วัน หากไม่สามารถนำมาแสดงได้ จะดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

S 843857

อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวเพิ่มเติมว่า เพื่อเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคและเป็นทางเลือกให้ผู้บริโภคในการเลือกซื้อสินค้าปศุสัตว์ปลอดภัย ให้มองหาตราสัญลักษณ์ “ปศุสัตว์ OK” แหล่งที่มาชัดเจน ตรวจสอบย้อนกลับได้ กระบวนการผลิตถูกสุขอนามัย เนื้อสัตว์ปลอดโรคระบาด และไร้สารตกค้าง ทั้งนี้ หากประชาชนต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือแจ้งเบาะแส โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ในพื้นที่หรือ www.dld.go.th หรือแอปพลิเคชัน DLD 4.0 หรือสายด่วนกรมปศุสัตว์ 063-225 -6888 ได้ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง

S 843855