ศูนย์ฯผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์เชียงใหม่ เชิญชวนเกษตรกร ผู้ประกอบการน้ำผึ้ง “สร้างอัตลักษณ์ให้กับน้ำผึ้งภาคเหนือด้วย Honey Sensory  Profile”

LINE ALBUM Honey sensory lab ๒๔๐๒๑๖ 1

ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์เชียงใหม่ กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ ขอเชิญชวนเกษตรกร ผู้ประกอบการเลี้ยงผึ้งและผลิตภัณฑ์น้ำผึ้ง ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน เข้าร่วม “โครงการตรวจสอบคุณภาพน้ำผึ้งเพื่อยกระดับคุณค่าและนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับแหล่งกำเนิดสินค้าให้แก่ผลิตภัณฑ์น้ำผึ้ง” ภายใต้ยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า กิจกรรมส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรตามอัตลักษณ์และภูมิปัญญาท้องถิ่น  

ดาวน์โหลด

ดร.เอื้องพลอย ใจลังกา ผู้อำนายการศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์เชียงใหม่ ได้เล่าถึงความสำคัญของโครงการนี้ว่า แนวทางหนึ่งที่จะยกระดับน้ำผึ้งและผลิตภัณฑ์จากน้ำผึ้งในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน จำเป็นต้องผลักดันการสร้างอัตลักษณ์ประจำถิ่น เพื่อเป็นอาวุธสำหรับเกษตรกรและผู้ประกอบการในการแข่งขันในระดับสากล โดยในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนของไทย ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง แพร่ แม่ฮ่องสอน น่าน พะเยา และเชียงราย มีศักยภาพในการผลิตน้ำผึ้งคุณภาพดี แต่ยังไม่มีข้อมูลด้านประสาทสัมผัส กลิ่น รสชาติที่เรียกว่า “Honey Sensory  Profile” รวมถึงคุณสมบัติในการต้านอนุมูลอิสระ ความสามารถในการต้านเชื้อแบคทีเรีย การอักเสบ ซึ่งสามารถใช้เป็นสิ่งบ่งชี้ความเป็นอัตลักษณ์ของน้ำผึ้ง มีผลต่อความชอบ การเลือกบริโภค และนำไปใช้ในการประชาสัมพันธ์การส่งเสริมการขาย สร้างการรับรู้ต่อผู้บริโภค ในโอกาสนี้จึงขอเชิญชวน เกษตรกร ผู้ประกอบการเลี้ยงผึ้งและผลิตภัณฑ์น้ำผึ้ง ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน สมัครเข้าร่วมโครงการ พร้อมรับสิทธิพิเศษ ดังนี้

messageImage 1707987546687

-นำน้ำผึ้งของท่านเข้าร่วมการการวิจัยค้นหาความพิเศษที่เป็นอัตลักษณ์ได้แก่ ด้าน “Honey Sensory  Profile” “สารต้านอนุมูลอิสระ และความสามารถด้านการต้านเชื้อแบคทีเรีย”

-เข้าร่วม Workshop ด้านการสร้างเนื้อหาโฆษณา หัวข้อ “How to content create”และด้านการสร้างแบรนด์ การบริหารแบรนด์ (Branding and Brand Management) ศิลปะในการสร้างเรื่องราว (Story Telling) และของน้ำผึ้งในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน

-ร่วมกิจกรรมจำหน่ายและแสดงสินค้าภายในงานมหกรรม “Northern Honey Expo” ณ ศูนย์แสดงสินค้า อิมแพ็ค เมืองทองธานี ในเดือน กรกฎาคม 2567 แบบฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายในการออกบูท

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้ที่ >>> https://forms.gle/aR4eqGY9asRAx1oQA

หรือสอบถามเพิ่มเติมที่คุณวุฒิชัย ลัดเครือ ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์เชียงใหม่ โทรศัพท์ 053213162, 0613955663