บริษัทลาวเล็งเพิ่มการส่งออก’เนื้อวัว’ สู่จีน หลังรัฐบาลลาวกระตุ้นเกษตรกรและผู้ผลิต เพิ่มการส่งออกเพื่อสร้างรายได้เข้าประเทศ

ดวงเจริญ เดเวลอปเมนต์ คอนสตรักชัน กรุ๊ป (DDC) บริษัทเอกชนในลาว กำลังจัดตั้งฟาร์มเลี้ยงวัวขนาดใหญ่ในแขวงบ่อแก้วทางตอนเหนือของประเทศ โดยมีเป้าหมายจัดจำหน่ายเนื้อวัวสู่ตลาดภายในประเทศและต่างประเทศ โดยเฉพาะจีน

S 5873721รายงานระบุว่าบริษัทดังกล่าวได้รับสัมปทานในที่ดินของรัฐ จำนวน 5 แปลง ครอบคลุมพื้นที่รวม 3,687 เฮกตาร์ (ราว 2.3 หมื่นไร่) ในสองเขตของแขวงบ่อแก้วเพื่อปลูกหญ้าและเลี้ยงวัวมาตั้งแต่ปี 2021 โดยมีการทดลองเลี้ยงวัว 4 สายพันธุ์แล้ว

คำไพย ศิลาสา ประธานและผู้อำนวยการบริษัทดังกล่าว เผยว่า ปัจจุบันทำการส่งออกวัวมากกว่า 1,000 ตัว ซึ่งส่วนใหญ่ส่งสู่จีน ขณะบางส่วนส่งสู่ไทยและเวียดนาม โดยโครงการนี้สร้างงานแก่คนท้องถิ่นมากกว่า 300 อัตรา และมีส่วนส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

อนึ่ง ลาวมีรายได้จากการส่งออกทางการเกษตรในปี 2023 มากกว่า 1.4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (ราว 5.05 หมื่นล้านบาท) ซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 20.18 จากเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยสินค้าเกษตรส่งออกส่วนใหญ่เป็นกล้วย ยางพารา มันสำปะหลัง อ้อย วัว และควาย โดยมีจีนเป็นผู้ซื้อรายใหญ่ที่สุด

รัฐบาลลาวกำลังกระตุ้นเกษตรกรและผู้ผลิตเพิ่มการส่งออกเพื่อสร้างรายได้เข้าประเทศ และช่วยลดอัตราการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่อยู่ในระดับสูง

(ที่มา แฟ้มภาพซินหัว : วัวที่ฟาร์มมู่ซา เมืองจงเว่ย เขตปกครองตนเองหนิงเซี่ยหุยทางตะวันตกเฉียงเหนือของจีน วันที่ 14 ก.ย. 2020)