รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การแปรรูปผลิตภัณฑ์นมขั้นพื้นฐานในการสร้างอาชีพ”

431913459 724090509833879 9048843335172999071 n
นายสัตวแพทย์โสภัชย์ ชวาลกุล รองอธิบดีกรมปศุสัตว์

วันที่ 14 มีนาคม 2567นายสัตวแพทย์โสภัชย์ ชวาลกุล รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การแปรรูปผลิตภัณฑ์นมขั้นพื้นฐานในการสร้างอาชีพ” ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ปทุมธานี ศูนย์ราชการกรมปศุสัตว์ จังหวัดปทุมธานี

431879406 724090579833872 7550186913857124747 n

โดยมีนางภูษณิศา กาญจนโกมล ผู้อำนวยศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ปทุมธานี กล่าวรายงาน การฝึกอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ให้เกษตรกรผู้ประกอบการแปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์มีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีการแปรรูปน้ำนมโดยวิธีที่ถูกสุขลักษณะ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาผู้ประกอบการหรือเกษตรกรรายย่อยให้สามารถต่อยอดความรู้และส่งเสริมการพัฒนาอาชีพในการแปรรูปผลิตภัณฑ์นม เช่น นมพาสเจอร์ไรช์ นมเปรี้ยว โยเกิร์ต ไอศกรีม และผลิตภัณฑ์นมอื่นๆ ในโอกาสนี้รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ยังได้เข้าเยี่ยมชมโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์พร้อมให้คำแนะนำในการปรับปรุงอาคารแปรรูปของศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ปทุมธานีเพื่อเตรียมความพร้อมในการยื่นขอรับรองสถานที่ผลิต และรองรับภารกิจการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ และการถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปให้สอดคล้องกับความต้องการของเกษตรกรและประชาชนทั่วไป

431902372 724090593167204 1003844502866694331 n
431985444 724090609833869 5221790456586227097 n
431924633 724090669833863 4428452796733217308 n
432058429 724090709833859 1626961083594363959 n
432061835 724090769833853 5278867653721615323 n